Sobota, 23 stycznia 2021

imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

RSS

Epidemia koronawirusa:

Europoseł Łukasz Kohut prosi prezydenta Niemiec o pomoc dla Polski i Śląska w walce z epidemią. Co na to MSZ oraz marszałek województwa śląskiego?

23.11.2020 19:00 | 54 komentarze | żet

Pracownicy resortu spraw zagranicznych przypominają, kto według Konstytucji RP odpowiada za reprezentowanie Polski w stosunkach z innymi państwami. Z kolei w urzędzie marszałkowskim słyszymy, że europoseł z Rybnika nie interesuje się działaniami podejmowanymi przez samorząd wojewódzki w walce z pandemią.

Europoseł Łukasz Kohut prosi prezydenta Niemiec o pomoc dla Polski i Śląska w walce z epidemią. Co na to MSZ oraz marszałek województwa śląskiego?
Łukasz Kohut na raciborskim rynku podczas zbiórki podpisów wymaganych do startu w wyborach do PE (fot. arch. Nowny.pl, marzec 2019 r.)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Rybniczanin Łukasz Kohut napisał list do prezydenta RFN Waltera Steinmeiera, w którym zwraca się o udzielenie pomocy Polsce oraz województwu śląskiemu w walce z epidemią Sars-CoV-2, tj. dostawy specjalistycznego sprzętu medycznego, wsparcie personelu, a także transportu pacjentów wymagających natychmiastowej opieki do ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie RFN. List europosła Kohuta jest odpowiedzią na deklarację pomocy, którą pod koniec października złożył Polsce prezydent RFN. - Jeżeli rząd PiS nie przyjmuje pomocy od Prezydenta Niemiec na walkę z pandemią - Śląsk i (województwo - red.) śląskie - chętnie przyjmą pomoc - napisał w mediach społecznościowych europoseł z Rybnika.

MSZ zaleca konsultowanie takich inicjatyw

Jako że inicjatywa europosła Łukasza Kohuta wkracza na pole polityki zagranicznej, zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o udzielenie komentarza w tej sprawie. Interesowało nas przede wszystkim, jak działanie Łukasza Kohuta ma się do reguł zwracania się do przedstawicieli innych państw, a także jakie jest stanowisko resortu spraw zagranicznych w tej sprawie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wskazuje, że podstawową regułą w zwracaniu się do przedstawicieli innych państw są przepisy art. 133 i 146 Konstytucji RP – zgodni z którymi politykę zagraniczną prowadzi rząd* wspólnie z Prezydentem RP**. - Najlepiej by było, gdyby wszystkie tego rodzaju inicjatywy były konsultowane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zgodnie z przepisami Konstytucji - czytamy w przesłanym do Nowin komentarzu MSZ.

A jak resort spraw zagranicznych odnosi się do treści listu, tj. prośby o pomoc w walce z epidemią? - Jeśli chodzi o sprzęt medyczny, w tym respiratory, polskie szpitale są odpowiednio wyposażone, a zasoby uzupełnia na bieżąco Agencja Rezerw Materiałowych. Od wielu lat mamy natomiast poważne niedobory kadrowe; wielu polskich lekarzy wyjechało do pracy w szpitalach także w Niemczech. Dotyczący tej kwestii fragment listu europosła Kohuta jest spójny z działaniami rządu; my też zwracaliśmy się do naszych zachodnich sąsiadów z pytaniem w tej sprawie – niestety uzyskaliśmy odpowiedź, że same Niemcy również zmagają się z niedoborami personelu i nie są w stanie nam pomóc - informuje MSZ.

Zdziwienie pracowników urzędu marszałkowskiego

O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Interesowało nas, czy europoseł Łukasz Kohut, deklarując przyjęcie przez Śląsk pomocy z Niemiec, konsultował to z władzami samorządowymi województwa śląskiego.

- Ze zdziwieniem przyjmujemy informację o działaniach europosła. Z przykrością stwierdzam, że europoseł nie interesuje się tym, jakie działania podejmuje Zarząd Województwa i Sejmik Województwa w walce z COVID-19. Europoseł Kohut nie zwrócił się z żadnym pismem do marszałka ani zawierającym pytania, ani również zawierającym ofertę wsparcia. Wygląda na to, że postanowił podjąć działania mające na celu zniekształcenie rzeczywistości. To zupełnie niezrozumiałe.  Władze województwa przeznaczyły do tej pory niemal 280 mln zł na walkę z COVID-19. To jest pomoc dla szpitali na wielu płaszczyznach. Zarówno szpitali podległych Urzędowi Marszałkowskiemu - na chwilę obecną jest 20 szpitali tzw. „covidowych” - jak też dla szpitali powiatowych. Przypomnę, że z inicjatywy radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmik Województwa Śląskiego przyjął solidarnościowy program wsparcia dla tych szpitali. To kilkanaście milionów złotych przeznaczonych dla szpitali powiatowych - komentuje Sławomir Gruszka, rzecznik Marszałka Województwa Śląskiego.

Wojciech Żołneczko


* Prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe.

**  Ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat, mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.


Jak województwo śląskie walczy z epidemią?

W korespondencji z Nowinami Urząd Marszałkowski w Katowicach przypomina, że pierwsze pieniądze z budżetu województwa trafiły do szpitali już w marcu. W efekcie, nigdzie nie zabrakło łóżek dla pacjentów zakażonych COVID-19, nie było też problemów ze sprzętem niezbędnym do leczenia***. Ponadto dzięki zmianom wprowadzonym do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską, możliwe było przekierowanie 75 mln euro na walkę z epidemią koronawirusa. Środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliły na zakup środków ochrony osobistej, urządzeń do dezynfekcji, testów i odczynników do badania próbek.

- W naszym regionie na walkę z COVID-19 pomiędzy szpitale podzielono ogółem aż 123 mln zł, które trafiły do kilkudziesięciu placówek medycznych. Kwota 105 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 12 mln zł to środki z budżetu państwa, z kolei 6 mln zł to wkład beneficjentów. Było to możliwe nie tylko dzięki współpracy z Komisją Europejską, ale także z rządem premiera Mateusza Morawieckiego. To nie wszystko. Zdecydowano, by na służbę zdrowia przekazać dodatkowe pieniądze z budżetu województwa - informuje Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy Marszałkwa Województwa Śląskiego.

Radni Sejmiku pozytywnie zaopiniowali wniosek, na mocy którego przyjęto 20 kwietnia uchwałę o przekazaniu 62 mln zł. Środki te zostały odpowiednio podzielone: 27 mln zł rozdysponowano na ustabilizowanie finansów szpitali, 21 mln zł na inwestycje a 12 mln zł na przeciwdziałanie związane z epidemią. Zarząd województwa zdecydował również o uruchomieniu środków – 13 mln zł przeznaczonych dla placówek sprawujących całodobową opiekę nad seniorami. Dzięki tym pieniądzom możliwe jest finansowanie zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych, zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej a także doposażenie placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19.

- 65 mln zł przeznaczyliśmy na zakup środków ochrony osobistej dla 26 szpitali. Na ten cel 55 mln zł pozyskaliśmy z funduszy europejskich.  Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę intencyjną w sprawie woli powołania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia dla szpitali powiatowych. To właśnie powiatowe placówki służby zdrowia są pierwszą linią frontu walki o zdrowie pacjentów zarażonych koronawirusem, a wymagających hospitalizacji - dodaje marszałek Jakub Chełstowski.

Ostatnie działania dotyczą zabezpieczenia łóżek covidowych. Utworzonych jest 1100 łóżek. W najbliższym czasie powstanie kolejne 400.


*** S Gruszka wylicza, że zakupiono m.in. respiratory, mobilne EKG, defibrylatory, pompy infuzyjne, laryngoskopy, brochnofiberoskopy, zestawy USG, aparaty do gazometrii, RTG przyłóżkowe, USG mobilne, lampy bakteriobójcze, urządzenia do dezynfekcji suchą mgłą, środki bezpośredniej ochrony.