Poniedziałek, 1 marca 2021

imieniny: Antoniego, Radosława, Albina

RSS

Osiedle Batory, Balaton i spalarnia. Czy miasto zrealizuje nowe inwestycje z pomocą prywatnych podmiotów?

25.11.2020 07:00 | 2 komentarze | juk

Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście, zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego Balaton i Wodzisławski System Gospodarki Odpadami – to projekty, o których realizację w formule partnerstwa publiczno-prywatnego stara się Wodzisław Śl.

Osiedle Batory, Balaton i spalarnia. Czy miasto zrealizuje nowe inwestycje z pomocą prywatnych podmiotów?
Jednym ze zgłoszonych projektów jest przebudowa terenu Ośrodka Rekreacyjnego Balaton. Ładne i wygodne podesty, bezpieczne ścieżki, miejsca do ćwiczeń czy relaksu. Wszystko w pięknej i przyjaznej formie. Tak ma wyglądać Balaton po zakończeniu jego rewitalizacji.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

WODZISŁAW ŚL. Kilka tygodni temu wodzisławski samorząd zgłosił trzy przedsięwzięcia do konkursu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na nowe projekty infrastrukturalne do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Tym samym walczy o uzyskanie bezpłatnego kompleksowego doradztwa prawnego, technicznego, ekonomiczno-finansowego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego, aż do zawarcia umowy oraz przeprowadzenie zamknięcia finansowego. Doradztwo zostanie sfinansowane w 100% przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. – Projekty w konkursie miasto zgłosiło w trzech kategoriach: EkoBudynki, Przyjazne otoczenie oraz Zielone inwestycje – przekazuje Anna Szweda-Piguła, rzecznik prasowa wodzisławskiego magistratu.

Nowe mieszkania

W kategorii EkoBudynki miasto, z myślą o mieszkańcach i osobach chcących zamieszkać na jego terenie, zaplanowało projekt pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wodzisławiu Śl.”. Jak wyjaśnia Anna Szweda-Piguła, mowa tu o opracowaniu dokumentacji i wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie na miejskiej działce przy ul. Stefana Batorego dwóch nieruchomości wraz z zagospodarowaniem, a także na zarządzaniu nimi. Chodzi o budynki z 50-60 lokalami jedno-, dwu- i trzy-pokojowymi, przeznaczonymi na wynajem, z opcją dojścia do własności. Eko-budynki przeszłyby pełną termomodernizację, zostałyby podłączone do sieci PEC, jak również mogłyby wykorzystywać inne ekologiczne metody ogrzewania (instalacja gazowa, fotowoltaika).

Zrewitalizowany Balaton

Przyjazne otoczenie – do tej kategorii miasto zgłosiło projekt zagospodarowania terenu Ośrodka Rekreacyjnego Balaton. Cele rewitalizacji? Rzecznik prasowa wodzisławskiego magistratu wyjaśnia, że to m.in.: zwiększenie wykorzystania obiektu oraz ruchu turystycznego, stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia oraz poprawy jakości życia wodzisławian. W planach są: rozbudowa ośrodka wraz z oczyszczeniem zbiornika wodnego metodą biologiczną oraz stworzenie bazy noclegowej oraz gastronomicznej.

Pomysł na gospodarkę odpadami

Trzeci planowany do realizacji projekt to Wodzisławski System Gospodarki Odpadami. Jak tłumaczy Anna Szweda-Piguła, głównym założeniem jest budowa Wytwórni Paliwa Alternatywnego (RDF) oraz modernizacja ciepłowni miejskiej na elektrociepłownię z termicznym przekształcaniem wyodrębnionej frakcji odpadów RDF na energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkaniowe dla gmin powiatu wodzisławskiego. – Przedsięwzięcie ma innowacyjny charakter ze względu na stosunkowo niskie koszty inwestycji oraz korzyści ekologiczne, społeczne, gospodarcze w ramach trójstronnej współpracy partnerów, a także możliwość wdrożenia tego typu rozwiązania w mniejszych lokalnych jednostkach – podkreśla pani rzecznik. Dodaje, że projekt, w którym partnerami publicznymi, oprócz Wodzisławia Śl., miałyby być inne gminy powiatu wodzisławskiego, ma zaangażować się także PGNiG. Lokalizacja inwestycji to będąca obecnie nieużytkiem miejska działka przy ul. Marklowickiej, w pobliżu siedziby Służb Komunalnych Miasta i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Wyniki wkrótce

O tym, czy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wesprze zaplanowane przez Wodzisław Śl.projekty, będzie wiadomo w połowie grudnia. – Warto podkreślić, że współpraca podmiotów publicznych z sektorem prywatnym ma na celu m.in. rozwój infrastruktury, optymalizację kosztów inwestycji, podniesienie jakości świadczonych usług, jak i budowanie nowych kompetencji wśród jednostek sektora publicznego – mówi Anna Szweda-Piguła.

(juk)