Czwartek, 4 marca 2021

imieniny: Kazimierza, Łucji, Witosława

RSS

Na jakiej podstawie sąd może orzec alimenty od byłego małżonka, dziadka, rodzeństwa?

07.11.2020 07:00 | 0 komentarzy | red

Radca prawny i mediator Natalia Lewandowska-Fac o niedostatku (w sensie prawnym), który ma wpływ na alimenty inne niż na dzieci.

Na jakiej podstawie sąd może orzec alimenty od byłego małżonka, dziadka, rodzeństwa?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza tym jednym przypadkiem, uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Można ogólnie więc powiedzieć, że niedostatek uprawnionego jest główną przesłanką obowiązku alimentacyjnego.

W niedostatku znajduje się nie tylko ten, kto nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, ale także ten uprawniony, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone. Inaczej mówiąc jeśli ktoś nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części to znajduje się w niedostatku. Usprawiedliwione potrzeby, to takie, których zaspokojenie zapewni danej osobie normalne warunki życia (mieszkania, jedzenia, leczenia itp.) odpowiednie do jej stanu zdrowia i wieku. Przyczyny niedostatku mogą być różne, np. niemożność podjęcia pracy wskutek zajmowania się wychowaniem i utrzymaniem dzieci.

Niedostatek jest podstawą orzeczenia alimentów np. od byłego małżonka, dziadka, rodzeństwa. Pewna odmienność występuje natomiast przy rozwodzie z wyłącznej winy jednego z małżonków. Wówczas istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego (ale jeszcze nie będącego w niedostatku) wskutek rozwodu również może stanowić podstawę orzeczenia alimentów.


Zdjęcie poglądowe (Racool_studio - www.freepik.com)