Czwartek, 25 lutego 2021

imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

RSS

WAŻNE:

Dociekliwa raciborzanka wrzuca kamyczki do miejskiego ogródka

25.10.2020 12:00 | 0 komentarzy | ma.w

Dlaczego prezydent Raciborza przyznał dotację działkowcom, skoro ci nie złożyli wszystkich wymaganych prawem dokumentów, by otrzymać publiczne pieniądze? Sprawa jest sprzed dwóch lat, ale dopiero teraz ma być wyjaśniana na Batorego, po interwencji mieszkanki jednej z dzielnic.

Dociekliwa raciborzanka wrzuca kamyczki do miejskiego ogródka
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

O sprawie dowiedzieliśmy się za sprawą Czytelniczki z Płoni (dane do wiadomości redakcji), która przedstawiła redakcji informacje, z których wynika, że w 2018 roku Miasto Racibórz udzieliło dotacji celowej PZD ROD im. Ulga w Raciborzu w kwocie 30 tys. zł. Nasza informatorka twierdzi, że doszło do tego mimo niespełnienia przez wnioskodawcę – na etapie kwalifikowania wniosków – warunku złożenia pełnej dokumentacji. Chodzi przede wszystkim o brak dokumentu „zgłoszenie robót budowlanych”.

Sprawa dotyczyła przyznania dotacji na budowę przyłącza wody wraz z instalacją rozprowadzającą wodę na terenie ogródków przy ul. Rybnickiej. Takie zgłoszenie – jak potwierdza starostwo powiatowe – wpłynęło doń dopiero 3 września 2018 roku, a pismo informujące o braku sprzeciwu Starosty wystosowano tam 19 września 2018 roku.

Tymczasem wnioski o dotację do urzędu składano do 30 maja 2018, a 25 czerwca 2018 roku urząd miasta ogłosił wyniki kwalifikacji wniosków do przyznania dotacji celowej. Według Czytelniczki urząd potwierdził kompletność dokumentów złożonych przez wnioskodawcę, mimo, że zgłoszenia robót nie mogło być w tym zestawie, skoro starostwo potwierdza, że dopiero 4 miesiące później zajmowało się tą sprawą.

Regulamin udzielania dotacji (uchwała rady miasta z 28 marca 2018 roku) warunkuje uzyskanie dotacji koniecznością dołączenia wymaganych dokumentów, a niekompletne wnioski nie podlegają rozpatrzeniu.

Mimo tej niekompletności dokumentacji wniosek PZD ROD im. Ulga zakwalifikowano.

Zwróciliśmy się do magistratu z pytaniem dlaczego podjęto taką decyzję?

Wskazano pismem z dn. 25.06.2018 r. iż złożona dokumentacja jest kompletna i została zakwalifikowana do udzielenia dotacji. W wyniku postępowania zawarta została w dniu 06.11.2018 r. umowa nr 4/2018 o udzielenie dotacji celowej. Po przedłożeniu sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej wraz z dokumentacją rozliczenie dotacji zostało zaakceptowane.

Czytelniczka wskazuje, że w lutym 2020 roku uzyskała możliwość zapoznania się z dokumentami dołączonymi do wniosku o udzielenie dotacji i z tego co twierdzi, nie było wśród nich: 1. potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych 2. projektu budowy przyłącza wody wraz z instalacją rozprowadzającą. Czy urząd nie posiada tych dokumentów?

Gmina posiada zgłoszenie robót budowlanych z dn. 28.08.2018 r. z datą potwierdzającą wpływ do Starostwa Powiatowego w dn. 03.09.2018 r. Jednym z warunków udzielenia dotacji wynikającym z Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Racibórz dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze miasta Racibórz Uchwały Rady Miasta Racibórz nr XXXVIII/587/2018 z dn. 28.03.2018 r. było i jest do nadal dostarczenie do gminy pozwolenia na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych, jeśli planowane prace wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane.

Czytelniczka dwukrotnie prosiła prezydenta miasta o kontrolę udzielenia dotacji w wydziale gospodarowania nieruchomościami i otrzymała odpowiedzi odmowne w oparciu o problemy terminowe. Czy planowana jest jeszcze taka kontrola?

10.02.2019 roku w odpowiedzi na wniosek strony (mieszkanki Raciborza) z dnia 15.01.2020 r. zaproszono ją na spotkanie w dniu 10.02.2020 roku w celu udostępnienia wymaganych informacji i wglądu w posiadaną dokumentację. Gmina wskazuje, iż strona na spotkaniu zapoznała się z całą zgromadzoną dokumentacją dot. udzielanej w roku 2018 dotacji dla ROD Ulga w Raciborzu. Prezydent miasta podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej w zakresie poprawności udzielenia przedmiotowej dotacji.

(oprac. m)

Ludzie:

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza