Niedziela, 1 sierpnia 2021

imieniny: Justyna, Nadii, Piotra

RSS

W Diecezji Gliwickiej nie będzie w tym roku kolędy od domu do domu

18.10.2020 10:55 | 0 komentarzy | mad

Diecezja Gliwicka (obejmująca w powiecie raciborskim dwie gminy: Kuźnię Raciborską i Nędzę) podała najnowsze wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa.

W Diecezji Gliwickiej nie będzie w tym roku kolędy od domu do domu
Biskup Andrzej Iwanecki
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dla kogo dyspensa?

Wikariusz generalny diecezji gliwickiej Andrzej Iwanecki utrzymał dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla: osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. A także w związku z ograniczeniami liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, wiernym parafii, które znajdą się w obszarze tzw. strefy czerwonej, udzielono ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej w okresie obowiązywania restrykcji.

Mniej wiernych w kościele

W związku ze zmianami, w świątyniach podczas liturgii może przebywać następująca liczba wiernych: w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m kwadratowe, w strefie czerwonej – 1 osoba na 7 m kwadratowych powierzchni kościoła. Ponadto na drzwiach świątyni powinna zawisnąć informacja o tym, ile osób może znajdować się w jej wnętrzu.

Maseczki lub przyłbice

Biskup zobowiązał w kościołach do zakrywania nosa i ust maseczką lub przyłbicą. Dotyczy to: wiernych (chyba, że posiadają zwolnienie lekarskie); posługujących w kościołach (kościelni i inni) w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania ofiary-kolekty czy w czasie przygotowania paramentów liturgicznych w kościele, gdzie przebywają inne osoby); służby liturgicznej podczas liturgii i przygotowania do niej w zakrystii, z wyjątkiem diakona, lektora i psałterzysty w momentach wykonywania czytania lub śpiew oraz księży koncelebransów – zwłaszcza podczas rozdawania Komunii Świętej i procesji przez świątynię. Z obowiązku zakrywania nosa i ust zwolniony jest jedynie kapłan przewodniczący liturgii.

Komunia święta na rękę lub do ust

- Ze względu na sytuację epidemiczną zalecam kapłanom, aby przygotowywanie paramentów, a zwłaszcza kielicha do sprawowania Mszy świętej, spożywanie z niego Krwi Pańskiej oraz puryfikacja były pozostawione głównemu celebransowi, nawet jeśli są obecni kapłani koncelebrujący lub inni posługujący. Kapłani koncelebrujący, jeśli są, powinni przyjmować Komunię Świętą przez zanurzenie Ciała Pańskiego w Krwi Pańskiej przed głównym celebransem, który spożywa całą pozostałą Krew Pańską, jako ostatni - podał biskup Andrzej Iwanecki. Podczas każdej liturgii wierni powinni mieć możliwość przyjęcia Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę.

Wszystkich Świętych

W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych, a co za tym idzie większym zainteresowaniem spowiedzią wiernych, biskup zachęca, by w miarę możliwości sakrament ten był sprawowany w tzw. otwartych konfesjonałach lub miejscach, które umożliwiają należyty dystans. Ponadto biskup zachęca wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na okres przed uroczystością i po niej. Ordynariusz zwraca również uwagę, aby w tym roku nie odprawiać Mszy świętych na cmentarzach.

Wizyty duszpasterskie

W tym roku w Diecezji Gliwickiej zostają odwołane duszpasterskie wizyty kolędowe w tradycyjnej formie. - Zamiast tego wiernych należy zaprosić na Msze święte lub nabożeństwa kolędowe, zorganizowane w mniejszych grupach, których intencją będzie modlitwa za tych właśnie parafian - napisał biskup w komunikacie.

Bierzmowania

Co z bierzmowaniem? - Roztropnemu osądowi duszpasterza, w porozumieniu z rodzicami, powierzam decyzję o udzieleniu sakramentu bierzmowania młodzieży, która w tym roku miała przyjąć ten sakrament. W tym przypadku udzielam zezwolenia, by każdy proboszcz udzielił bierzmowania młodzieży swojej parafii - podał biskup Iwanecki.

Cały dekret biskupa dostępny jest TUTAJ