Poniedziałek, 2 sierpnia 2021

imieniny: Alfonsa, Kariny, Gustawa

RSS

Organizacja płynnego ruchu drogowego na czas robót. Rozmawiano o tym w Starostwie

16.10.2020 08:31 | 0 komentarzy | d

W Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyło się spotkanie robocze, w którym uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Raciborskiego, Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz wykonawcy robót budowlanych drogowych. Jego tematem było przedstawienie sposobu organizacji ruchu drogowego w Raciborzu na czas realizacji kolejnych etapów inwestycji drogowych na ciągach dróg wojewódzkich.

Organizacja płynnego ruchu drogowego na czas robót. Rozmawiano o tym w Starostwie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przedstawiciel inwestora, czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich zastępca dyrektora ds. inwestycji kluczowych Jarosław Kalinik, przedstawił założenia dotyczące etapowania i organizacji ruchu drogowego dla zrealizowania dwóch dużych zadań drogowych: Budowy Regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK 45 w Gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 wschodnia obwodnica Raciborza” oraz „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 – etap C - od kanału Ulga w Raciborzu do ulicy Pamiątki w gminie Kornowac” dla odcinków tych inwestycji zlokalizowanych w rejonie ulicy Rybnickiej w Raciborzu.

Starosta Raciborski zwrócił się z wnioskiem, aby przyszłe roboty budowlane prowadzić w optymalny sposób, minimalizując skalę utrudnień w ruchu.

Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu dyrektor Monika Mużelak podkreśliła, jak ważne dla komunikacji drogowej jest wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu drogowego umożliwiające sprawne i bezpieczne przebycie odcinka drogi w obrębie prowadzonych robót drogowych, zwłaszcza w obecnej sytuacji pandemii.

Zwracano uwagę na potrzebę dostosowania szerokości pasów ruchu umożliwiających przejazd pojazdom ratunkowym m.in. ze względu na specyfikę pracy raciborskiego szpitala.

Realizującym zadania drogowe zwrócono również uwagę na obserwowane zjawisko, polegające na tym, że wprowadzone ograniczenia w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych skutkują często przeniesieniem się ruchu na drogi niższych kategorii i klas, często nie zawsze przystosowane do przenoszenia zwiększonego natężenia, a co za tym idzie, wzrasta na nich ilość sytuacji niebezpiecznych.

- Współdziałanie i koordynowania zakresu ograniczeń w ruchu drogowym zależeć będzie również od możliwości technicznych oraz obowiązujących przepisów ruchu drogowego - podsumowują spotkanie w Starostwie.

źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Ludzie:

Grzegorz Swoboda

Grzegorz Swoboda

Starosta Raciborski