Wtorek, 27 lipca 2021

imieniny: Natalii, Aureliusza, Jerzego

RSS

Urząd Miasta w Rydułtowach wprowadza nowe zasady funkcjonowania

15.10.2020 09:53 | 1 komentarz | AgaKa

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w Urzędzie Miasta Rydułtowy obowiązywać będą następujące zasady:

Urząd Miasta w Rydułtowach wprowadza nowe zasady funkcjonowania
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
  1. Zaleca się zakrywanie ust i nosa podczas poruszania się po korytarzach urzędu.
  2. Wprowadza się obowiązek zakrywania ust i nosa dla osób wykonujących bezpośrednią obsługę klientów w czasie jej wykonywania. Obowiązek ten dotyczy również obsługiwanego klienta.
  3. Zaleca się ograniczenie do minimum poruszania się po urzędzie – w tym również przebywanie w niemacierzystych komórkach organizacyjnych.
  4. Zamknięte zostają drzwi pomiędzy pomieszczeniami nowej i starej części urzędu. Przemieszczanie się pomiędzy częściami odbywa się wyłącznie przez drzwi na kondygnacji parteru starej części.
  5. Obowiązuje zasada, że Burmistrz przebywa w starej części urzędu a Zastępca Burmistrza w części nowej. Ogranicza się do niezbędnego minimum ich spotkania.
  6. Do niezbędnego minimum ogranicza się wszelkiego rodzaju narady i spotkania, w których uczestniczy więcej, niż 5 osób. Organizacja takich spotkań wymaga zgody osób ścisłego kierownictwa (Burmistrz, Zastępca, Skarbnik, Sekretarz).
  7. Teczki do podpisu przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza (w tym również przelewy) przekazuje się do Sekretariatu Burmistrza wyłącznie w godzinach 11.00 i 14.00. Odbiór podpisanych dokumentów odbywa się wyłącznie po powiadomieniu przez pracownika Sekretariatu Burmistrza.
  8. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć przyjmowanie mieszkańców w biurach. Jeżeli możliwe jest złożenie pisma w Kancelarii, nie należy przyjmować mieszkańca w biurze merytorycznym.