Piątek, 24 września 2021

imieniny: Gerarda, Teodora, Hermana

RSS

W Krzanowicach mają chrapkę na pięć inwestycji

17.10.2020 07:00 | 1 komentarz | mad

Krzanowice chcą zdobyć środki na kilka inwestycji w ramach pomocy rządowej udzielanej w dobie pandemii koronawirusa.

W Krzanowicach mają chrapkę na pięć inwestycji
Burmistrz Krzanowic Andrzej Strzedulla.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dodatkowe pieniądze

Do miejscowego urzędu, podobnie jak do samorządów w całej Polsce, trafiły środki w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wówczas Krzanowice otrzymały 500 tys. zł. Wysokość, na jaką mogli liczyć lokalni samorządowcy, wynikała z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu był Fundusz COVID-19, natomiast wsparcie jest bezzwrotne.

Jak tłumaczy burmistrz Krzanowic Andrzej Strzedulla, samorządy mogą sięgnąć po kolejne środki w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Pieniądze mają być przeznaczone na inwestycje, które urzędnicy planują zrealizować w najbliższych dwóch latach, a jedno zadanie musi opiewać na minimum 400 tys. zł. W ramach programu zaplanowano dwa nabory: jeden do końca września, drugi na wiosnę. W Krzanowicach w pierwszym naborze zaplanowano sięgnąć po środki na pięć inwestycji. O jakich mowa?

Pięć inwestycji

Pierwszą z inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Samorząd chce pozyskać 600 tys. złotych, natomiast szacuje się, że całość będzie kosztowała minimum 750 tys. zł. – Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami i otrzymamy to dofinansowanie, to PSZOK powstanie na terenie przy oczyszczalni w Krzanowicach – wyjaśnia burmistrz Andrzej Strzedulla.

Drugi wniosek dotyczy termomodernizacji miejscowego urzędu. Samorząd aplikował już o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, gdzie w planach jest pozyskanie ponad 500 tys. złotych. Szacowane koszty są jednak o wiele większe, bo prawie 900 tys. złotych. – Więc o 400 tys. aplikujemy – nadmienia włodarz.

Trzeci wniosek dotyczy dróg. Samorząd chce sięgnąć po środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Inwestycji Samorządowych i w efekcie wyremontować ulicę Morawską, rynek oraz ul. Kościelną we fragmentach.

Czwartą inwestycją jest budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Borucinie przy ulicy Kopernika.

Ostatnią inwestycją, o której myśli się w Krzanowicach jest dofinansowanie wkładu własnego gminy do remontu drogi powiatowej w Borucinie. – Powiat planuje wyremontować fragment drogi od domu kultury w kierunku Krzanowic, wraz z wymianą kanalizacji deszczowej. Z praktyki przyjętej przez Starostwo każda gmina dofinansowuje wkład własny w wysokości 50 procent. A właśnie Funduszu Inwestycji Samorządowych daje możliwość ubiegania się o dotację i przekazanie jej innej jednostce samorządu na realizację inwestycji – tłumaczy burmistrz.

Może zabraknąć środków

Z wiedzy burmistrza wynika, że samorząd do końca października powinien dowiedzieć się, na które projekty urząd otrzyma dofinansowanie. – Przeznaczono na to 6 mld zł, ale jak słyszymy o potrzebach gmin, to może być za mało na to – ocenia burmistrz. Dodaje, że swoje wnioski zaplanował złożyć także Powiat Raciborski, a wśród nich są także te dotyczące gminy Krzanowice. Mowa o remontach odcinków dróg powiatowych: Krzanowice-Samborowice, Bolesław-Borucin, Borucin-Bojanów od skrzyżowania z drogą na Bolesław oraz droga w Wojnowicach od przejazdu kolejowego do drogi wojewódzkiej.

(mad)

Ludzie:

Andrzej Strzedulla

Andrzej Strzedulla

Burmistrz Krzanowic.