Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Ogniska pracy pozaszkolnej dostaną nieco więcej pieniędzy

18.10.2020 07:00 | 0 komentarzy | juk

W przyszłym roku ogniska pracy pozaszkolnej dostaną o kilka procent więcej pieniędzy z budżetu powiatu wodzisławskiego. Udzielenie wyższej dotacji nie było jednak z góry przesądzone.

Ogniska pracy pozaszkolnej dostaną nieco więcej pieniędzy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

POWIAT Podczas jednego z wrześniowych posiedzeń zarząd powiatu wodzisławskiego jego członkowie zajmowali się m.in. ustaleniem wysokości dotacji na przyszły rok przeznaczonej dla gmin, którym powiat powierzył prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej. Doszło wówczas do różnicy zdań między członkiniom zarządu Kornelią Newy a skarbnikiem powiatu Mariuszem Rakowskim.

O pięć procent więcej

Na wstępie Kornelia Newy, która referowała sprawę wyjaśniła, że dotacje są przeznaczone dla ognisk pracy pozaszkolnej w trzech gminach, czyli w: Radlinie, Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. – Przygotowując propozycję w tym zakresie, oparto się o zasady wypracowane w 2012 r. przez ówczesny zarząd powiatu. Według tych zasad 20% kwoty dla ognisk pracy pozaszkolnej pozostaje w dyspozycji zarządu na dofinansowanie działalności ognisk specjalizujących się w ściśle określonej dziedzinie, czyli ogniska plastycznego, a pozostała kwota zostaje podzielona proporcjonalnie do ilości dzieci objętych obowiązkiem szkolnym na terenie danej gminy – wyjaśniła. W efekcie Kornelia Newy zaproponowała przyznanie dotacji dla wszystkich podmiotów w wysokości 571 322 zł, czyli wyższą o 5% niż w roku bieżącym. Po podziale środków na placówki OPP w Radlinie otrzymałoby 95 388 zł, OPP w Wodzisławiu Śl. – 213 766 zł, OPP w Rydułtowach – 147 904 zł, Ognisko Plastyczne w Rydułtowach – 114 264 zł. Jak tłumaczyła Newy, zwiększenie dotacji wynika z faktu, że nastąpiła podwyżka płac i dotacja właśnie ją obejmuje.

Skarbnik nie poparł propozycji

Po wysłuchaniu propozycji zreferowanej przez Kornelię Newy głos zabrał skarbnik Mariusz Rakowski. Powiedział, że nie może złożyć rekomendacji pozytywnej do przedstawionej propozycji zwiększenia dotacji dla ognisk pracy pozaszkolnej. – Rozumiem przedstawioną argumentację, jednak obecnie powiat boryka się z problematyką nieadekwatności dochodów do wydatków i spadku dochodów bieżących obserwowanych we wszystkich podstawowych źródłach dochodu. W związku z tym zwiększanie dotacji o 5% może nie znajdować swojego odzwierciedlenia w budżecie na przyszły rok, bo nie przewiduje aż takiego wzrostu wolnych dochodów, które mogłyby pokryć te wydatki – mówił Mariusz Rakowski. Podkreślił, że jego stanowisko wynika z dbałości o finanse powiatu i rekomenduje utrzymanie dotacji na niezmienionym poziomie.

Dotacje będą jednak wyższe

Z wygłoszonym stanowiskiem skarbnika nie zgodziła się Kornelia Newy. – W dotacji na rok bieżący dla ognisk pracy pozaszkolnej nie zostały uwzględnione podwyżki nauczycielskie od września tego roku, na które powiat wodzisławski dostał środki w subwencji – mówiła. Zauważyła, że proponowana kwota zwiększenia dotacji nie jest wielka, a jest dowodem na to, że skoro powiat otrzymał zwiększone środki na wynagrodzenia nauczycieli, to także przekazuje pewne dodatkowe środki na ogniska pracy pozaszkolnej. – Nie można zachowywać się nieuczciwie – podkreśliła Newy.

Następnie zarząd przeszedł do głosowania propozycji. Jednogłośnie postanowił przeznaczyć w 2021 r. dotacje dla gmin, którym powierzył prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej w zwiększonej kwocie.

(juk)