Niedziela, 28 lutego 2021

imieniny: Romana, Makarego, Lutomira

RSS

Powiat kusi przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy

02.10.2020 07:00 | 0 komentarzy | art

Powiatowy szpital, podobnie jak wiele innych placówek medycznych cierpi na brak kadry pielęgniarskiej. Dlatego Zarząd Powiatu Wodzisławskiego chce ufundować stypendium dla studentów pielęgniarstwa

Powiat kusi przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

POWIAT 1000 zł ma wynosić stypendium, które władze Powiatu Wodzisławskiego chcą przyznawać studentom III roku studiów pierwszego stopnia oraz studentom II roku drugiego stopnia, kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo. Warunkiem będzie podjęcie zatrudnienia po zakończeniu nauki na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.

Aby zachęcić młodych ludzi do rozpoczynania studiów na kierunku pielęgniarstwo, a także do późniejszego podejmowania pracy w szpitalach w Wodzisławiu Śl. oraz w Rydułtowach, władze Powiatu szykują dla nich program stypendialny. Podczas jednego z ostatnich posiedzeń, Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.

– Już od października na okres 9 miesięcy chcemy oferować studentom 1000 zł brutto miesięcznie. Warunkiem będzie podpisanie umowy zobowiązującej, po zakończeniu nauki, do podjęcia pracy w naszych szpitalach przez minimum 3 lata – wyjaśnia starosta Leszek Bizoń.

Władze Powiatu mają nadzieję, że pozwoli to uzupełnić braki kadrowe wśród pielęgniarek. Szpital powiatowy, podobnie jak wiele innych placówek w kraju, boryka się z brakiem personelu pielęgniarskiego. Analiza dotychczasowego stanu zatrudnienia w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. wykazała, że z roku na rok znacząco maleje liczba pielęgniarek. Jak wyjaśnia dyrektor szpitala Krzysztof Kowalik, do roku 2022 stan zatrudnienia może zmniejszyć się w wyniku naturalnych odejść (emerytury) o 43 etaty. Ponadto średnia wieku pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu wynosi 49 lat, co w ocenie dyrekcji świadczy o tym, że w ostatnich latach nie było zainteresowania podjęciem zatrudnienia w szpitalu przez absolwentów studiów pielęgniarskich.

(art)

Ludzie:

Leszek Bizoń

Leszek Bizoń

Starosta Wodzisławski