środa, 21 kwietnia 2021

imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada

RSS

Ubezwłasnowolnienie - co warto o tym wiedzieć?

03.10.2020 07:00 | 0 komentarzy | red

Kim jest doradca tymczasowy? Kto może wnioskować o jego ustanowienie i w jakich sytuacjach? Odpowiada: Natalia Lewandowska-Fac, radca prawny i mediator.

Ubezwłasnowolnienie - co warto o tym wiedzieć?
Natalia Lewandowska-Fac.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Doradca tymczasowy to instytucja mająca na celu udzielenie pomocy pełnoletniej osobie, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie. Wniosek o ustanowienie doradcy tymczasowego może zgłosić w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie uczestnik tego postępowania. Ustanowić doradcę tymczasowego może z urzędu również sam sąd, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia. Przed ustanowieniem doradcy tymczasowego Sąd wysłucha osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Sąd ustanowi doradcę tymczasowego gdy będzie to niezbędne dla ochrony tej osoby lub jej mienia. Doradca tymczasowy może być ustanowiony tylko i wyłącznie w przypadku, gdy postępowanie dotyczy osoby pełnoletniej. Doradcą tymczasowym może być przede wszystkim małżonek, krewny lub inna osoba bliska, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Osoba ustanowiona doradcą tymczasowym to osoba, która w ocenie sądu spełnia kryteria moralne i ma wiedzę niezbędną do ochrony osoby lub mienia tego, dla ochrony którego jest powołana. W pierwszej kolejności sąd bada czy takimi osobami mogą być w/w najbliżsi członkowie rodziny. Osoba, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych na równi z osobą ubezwłasnowolnioną częściowo. Postanowienie o ustanowienie doradcy tymczasowego traci moc w chwili gdy na skutek orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu został ustanowiony opiekun lub kurator.


Masz problem prawny? Pisz: redakcja@nowiny.pl

ZAPYTAJ PRAWNIKA to cykl Nowin Raciborskich publikowany co tydzień na łamach gazety. TUTAJ można znaleźć inne zagadnienia omówione przez panią mecenas.