Sobota, 5 grudnia 2020

imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

RSS

Epidemia koronawirusa:

Chcą być gotowi na zmiany klimatu

25.09.2020 07:00 | 0 komentarzy | juk

Czy istnieje złoty środek, który uodporni miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe? Wsparciem w jego poszukiwaniu mają być miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Do jego opracowania i wdrożenia przystępuje właśnie Radlin.

Chcą być gotowi na zmiany klimatu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

RADLIN Powodzie, susze, fale wysokich temperatur czy gwałtowne burze – zmiany klimatu i związane z nimi ekstremalne zjawiska pogodowe są niezaprzeczalnym faktem. Dla miast wiąże się to z wielkimi wyzwaniami, do których mogą się przygotować, tworząc plany adaptacji do zmian klimatu. – Przystępujemy właśnie do opracowania takiego planu, który jest narzędziem wdrażania Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz krajowego Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu – mówi Mariusz Węglorz, naczelnik wydziału rozwoju i funduszy zewnętrznych radlińskiego urzędu miasta.

Celem tworzonego planu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych Radlina wobec możliwych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Dzięki temu miasto zostanie poddane diagnozie – oceniona zostanie jego wrażliwość, ekspozycja, podatność oraz potencjał adaptacyjny do zmian klimatu. Będzie również zawierać zestaw działań odpowiadających na konkretne zjawiska związane ze zmianami klimatu. Plan kompleksowo opisze wyzwania stojące przed miastem i wskaże, jak się na nie przygotować. Uwzględni również możliwe scenariusze zmian klimatu, kierunki tych zmian oraz konsekwencje ich wystąpienia.

– Plan ma służyć przede wszystkim pozyskaniu środków zewnętrznych na rozwiązywanie najważniejszych problemów miasta wynikających ze zmian klimatu – mówi Mariusz Węglorz. Dodaje, że dzięki temu urząd będzie mógł pozyskać środki zewnętrze na m.in.: budowy, przebudowy lub remonty sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania i wykorzystania wód opadowych. Podczas sierpniowej sesji radni wyrazili zgodę na przystąpienie miasta do opracowania planu.

(juk)