Wtorek, 20 października 2020

imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

RSS

Rekomendacja dla Odrzańskiej Drogi Wodnej przez gminę Gorzyce

24.09.2020 07:00 | 5 komentarzy | art, ma.w

Przebieg Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz połączenia Odra-Dunaj-Łaba wywołuje spore emocje. Na swoim terenie chcieliby ją włodarze raciborszczyzny. Tymczasem spore szanse na to ma gmina Gorzyce.

Rekomendacja dla Odrzańskiej Drogi Wodnej przez gminę Gorzyce
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

GORZYCE Trwają pracę nad przebiegiem Odrzańskiej Drogi Wodnej. Obecnie rekomendowany przebieg tej drogi premiuje gminę Gorzyce. – Jako wójt gminy uczestniczyłem od kilku lat we wszystkich pracach, konferencjach, konsultacjach i spotkaniach, dotyczących odrzańskiej drogi wodnej. Przedstawiałem swoje stanowisko, podkreślając możliwość skomunikowania terenów inwestycyjnych w naszej gminie z planowaną odrzańską drogą wodną. Nasze działania przynoszą określone rezultaty w postaci rekomendowanego na dzień dzisiejszy przebiegu drogi na odcinku granicznym – podkreśla Daniel Jakubczyk, wójt Gorzyc.

W Raciborzu niezadowolenie

Jego stanowisko jest odpowiedzią na wcześniejszej stanowisko włodarzy powiatu raciborskiego, którzy nie ukrywają rozczarowania rekomendowanym przebiegiem Odrzańskiej Drogi Wodnej, czemu dali wyraz podczas sierpniowej wideokonferencji na temat przyszłego przebiegu trasy wodnej- Kanału Odra – Dunaj. Omawiano tam odcinek biegnący od strony czeskiego Bohumina w stronę Kędzierzyna – Koźla. Rekomendowany przez ministerstwo żeglugi przebieg tego odcinka biegnie przez Gorzyce obok Meandrów Odry, ale od strony wschodniej. – To wydłuża ten odcinek, a jest drugi, krótszy od strony zachodniej, po stronie powiatu raciborskiego w gminie Krzyżanowice. One się różnią odległością kilkuset metrów – relacjonuje Marek Kurpis, wicestarosta raciborski. Propozycja wzbudziła u Marka Kurpisa zdziwienie, bo z pobieżnej analizy wynika, że jest dłuższa, droższa i niejako faworyzuje jedną gminę kosztem drugiej. Zamiast zrównoważonego rozwoju regionu wzmacnia gminę Gorzyce, która już ma bezpośredni dostęp do autostrady, a szybka kolej między Ostrawą a Centralnym Portem Komunikacyjnym też ma przez nią przebiegać. – Strategia rozwoju Polski powinna uwzględniać wszystkie powiaty, także nasz. Chodzi o dostosowanie planów proporcjonalnie do liczby mieszkańców danego powiatu – zaznacza Kurpis.

Obkektywne fakty za Gorzycami

Z kolei Daniel Jakubczyk zwraca uwagę na to, że w ocenie autorów opracowania „Analiza wariantów tras kanału Dunaj – Odra – Łeba w polsko-czeskim obszarze transgranicznym”, wykonanego przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, tzw. wariant wschodni, czyli przebiegający przez Kopytov i gminę Gorzyce, jest wariantem najkorzystniejszym z kilku obiektywnych i weryfikowalnych punktów widzenia. Za jego przyjęciem przemawiają m.in. względy zarówno środowiskowe, jak i gospodarcze. Wśród środowiskowych Jakubczyk wymienia największą przyjazność dla środowiska (ominięcie tzw. Meandrów Odry, najmniejsza ingerencja w Obszar Natura 2000) oraz właściwe gospodarowanie wodami – istniejące zbiorniki w proponowanej trasie umożliwią okresowe uzupełnianie niedoborów wody. Z kolei wśród gospodarczych względów wójt Gorzyc wskazuje na to, że przyjęcie wariantu przebiegającego przez gminę Gorzyce umożliwi skomunikowanie około 200 ha terenów inwestycyjnych opisanych już w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce” jako planowane centrum logistyczne. – Wybór trasy zachodniej lub centralnej pozbawia te tereny bezpośredniego dostępu do drogi wodnej – zaznacza Jakubczyk. Jak dodaje, fachowcy podkreślają unikatowość wspomnianych terenów inwestycyjnych w gminie Gorzyce – położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa oraz węzła Gorzyce na autostradzie A1, w niedalekiej odległości dużych ośrodków przemysłowych (Rybnik, Gliwice, Katowice, Ostrawa). Dostęp do Odrzańskiej Drogi Wodnej znacząco wzmocni potencjał terenów centrum logistycznego, co będzie miało zasadnicze znaczenie dla pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów raciborskiego i wodzisławskiego oraz całego Subregionu Zachodniego. Planowane centrum może również uzyskać dostęp do planowanych kolei szybkich prędkości (odcinka Katowice-Ostrawa). – Potencjał tych terenów potwierdzają pierwsze przygotowywane i planowane inwestycje brażny logistycznej na terenie gminy Gorzyce (o czym piszemy niżej – przyp. red.) – podkreśla wójt Gorzyc. To o czym mówi wójt ma odzwierciedlenie w ocenie poszczególnych wariantów, spośród których wschodni uzyskał zdecydowanie najwięcej punktów.

Zdaniem Jakubczyka, wariant wschodni nie wyklucza możliwości bezpośredniego skomunikowania z Odrzańską Drogą Wodną miasta Racibórz i gminy Krzyżanowice. Daje możliwość umiejscowienia portu w rejonie miejscowości Roszków. – Mając na uwadze powyższe argumenty prosiłem również innych włodarzy powiatu wodzisławskiego o poparcie stanowiska gminy Gorzyce – kończy Jakubczyk.

(art), (m.aw)