Niedziela, 20 czerwca 2021

imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

RSS

Barki popłyną przez gminę Gorzyce czy Krzyżanowice?

28.09.2020 07:00 | 3 komentarze | żet, art

Wciąż nie wiadomo, którędy zostanie poprowadzony kanał Odra – Dunaj. Wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki liczy, że inwestycja zostanie zrealizowana w jego gminie, wójt gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk przytacza argumenty za lokalizację przedsięwzięcia na swoim terenie. To drugie rozwiązanie uzyskało rekomendację Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Barki popłyną przez gminę Gorzyce czy Krzyżanowice?
Niebieską, przerywaną linią zaznaczono warianty przebiegu kanału Odra - Dunaj. Pierwszy z lewej to tzw. wariant zachodni (6_2), preferowany przez gminę Krzyżanowice. W jego sąsiedztwie zlokalizowany jest tzw. wariant centralny (6_1). Najbliższy gminie Gorzyce jest z kolei tzw. wariant wschodni (pierwszy z prawej strony). Dodajmy, że białymi, przerywanymi liniami oznaczono rzeki Odrę oraz Olzę (źródło: "Analiza wariantów tras kanału Dunaj - Odra - Łaba w polsko-czeskim obszarze transgranicznym", Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W portalu Nowiny.pl pisaliśmy już o opracowaniu „Analiza wariantów tras kanału Dunaj – Odra – Łaba w polsko-czeskim obszarze transgranicznym”, wykonanego przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Autorzy analizy wskazują, że najkorzystniejszy wariant przebiegu kanału Odra - Dunaj to tzw. wariant wschodni, czyli przebiegający przez Kopytov i gminę Gorzyce.

Za jego przyjęciem przemawiają m.in. względy zarówno  środowiskowe, jak i gospodarcze. Wśród środowiskowych wójt gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk wymienia największą przyjazność dla środowiska (ominięcie tzw. Meandrów Odry, najmniejsza ingerencja w Obszar Natura 2000) oraz właściwe gospodarowanie wodami – istniejące zbiorniki w proponowanej trasie umożliwią okresowe uzupełnianie niedoborów wody. Z kolei wśród gospodarczych względów wójt Gorzyc wskazuje na to, że przyjęcie wariantu przebiegającego przez gminę Gorzyce umożliwi skomunikowanie około 200 ha terenów inwestycyjnych jako planowane centrum logistyczne. – Wybór trasy zachodniej lub centralnej pozbawia te tereny bezpośredniego dostępu do drogi wodnej – zaznacza Jakubczyk.

Zdaniem Jakubczyka, wariant wschodni nie wyklucza możliwości bezpośredniego skomunikowania z Odrzańską Drogą Wodną gminy Krzyżanowice. Daje możliwość umiejscowienia portu w rejonie miejscowości Roszków. – Mając na uwadze powyższe argumenty prosiłem również innych włodarzy powiatu wodzisławskiego o poparcie stanowiska gminy Gorzyce – kończy Jakubczyk.

Krzyżanowice też mają silne argumenty

Tymczasem wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki uważa, że więcej argumentów przemawia za wariantem zachodnim kanału. Zalicza do nich mosty kolejowy i drogowy w Chałupkach oraz most drogowy w Zabełkowie, które po powodzi z 1997 roku zostały odbudowane z uwzględnieniem parametrów umożliwiających żeglugę  śródlądową. Ponadto w Chałupkach znajduje się węzeł kolejowy z dwoma liniami międzynarodowymi, modernizowanymi obecnie do wysokich prędkości, a z Bogumina możliwy jest wjazd na autostradę, która komunikuje północ Polski z południem Europy.

– Mamy też wolne tereny niezubranizowane, które wraz z akwenami pożwirowymi pomiędzy Zabełkowem, Roszkowem, Krzyżanowicami i Raciborzem można wykorzystać pod infrastrukturę portową. Co więcej, wariant zachodni kanału Odra – Dunaj wcale nie hamuje rozwoju centrum logistycznego w Gorzyczkach, które nadal może się rozwijać. Jednak po naszej stronie jest to, co jest ważne w centrach intermodalnych, czyli krzyżowanie wszystkich rodzajów dróg – samochodowych, kolejowych oraz wodnych – podkreśla Grzegorz Utracki.

Wójt Krzyżanowic argumentuje również, że wariant wschodni kanału Odra – Dunaj ingeruje w obszar Natura 2000 po czeskiej stronie granicy. – Plan zagospodarowania Bogumina nie przewiduje takiej inwestycji na tym obszarze. Tam są zamknięte tereny zielone, więc trudno byłoby to przejść – dodaje wójt Krzyżanowic.

Zdaniem Grzegorza Utrackiego budowa kanału Odra – Dunaj w naszym terenie pozwoliłaby – poprzez przerzucenie części transportu na drogę wodną – na docelowe odciążenie drogi krajowej nr 45, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Nie bez znaczenia jest również szansa rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego. – Wiele państw rozwinęło swoje gospodarki na drogach wodnych i myślę, że tam może być też w tym przypadku – kończy G. Utracki. Przytoczone przez wójta Grzegorza Utrackiego argumenty zostały podniesione podczas konsultacji przebiegu kanału Odra – Dunaj.

Ludzie:

Grzegorz Utracki

Grzegorz Utracki

Wójt gminy Krzyżanowice.