Piątek, 27 listopada 2020

imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Ody

RSS

Epidemia na Śląsku:

Rektor Strózik odniósł się do wezwania MNiSW o powtórzenie wyborów w PWSZ

15.09.2020 16:04 | 16 komentarzy | ma.w

W raciborskiej uczelni informują, że analizują pismo z resortu nauki. Powołano zespół, który wyjaśnia z pracownikami proces wyborczy, który zakwestionowało ministerstwo. PWSZ zamierza zająć stanowisko wobec zarzutów postawionych przez MNiSW. - Wszelkie naruszenia przepisów zostaną zbadane i w miarę możliwości usunięte - podał rektor Paweł Strózik.

Rektor Strózik odniósł się do wezwania MNiSW o powtórzenie wyborów w PWSZ
Rektor PWSZ Racibórz Paweł Strózik
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

OŚWIADCZENIE

REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU W SPRAWIE PISMA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DOT. WYBORÓW NA KADENCJĘ 2020-2024

W związku z pismem skierowanym przez MNiSW do PWSZ w Raciborzu wzywającym Rektora Uczelni do podjęcia stosownych działań mających na celu usunięcie naruszeń przepisów prawa w zakresie przeprowadzonych wyborów władz Uczelni i przedstawienia informacji w tym zakresie Rektor PWSZ w Raciborzu informuje, że sprawa jest wnikliwie analizowana przez jednostki administracyjne naszej Uczelni. Rektor Uczelni wówczas jeszcze jako kandydat nie uczestniczył w organizacji procesu wyborczego i nie był w posiadaniu informacji na temat realizacji procedur wyborczych oraz nadzoru nad ich prawidłowością.

Obecnie w celu zbadania sprawy powołano stosowny zespół, którego zadaniem jest skorelowanie wyjaśnień uzyskanych od poszczególnych pracowników Uczelni zaangażowanych w proces wyborczy z postawionymi zarzutami celem zajęcia stanowiska wobec MNSiW.

Rektor PWSZ w Raciborzu zapewnia, że wszelkie naruszenia przepisów prawa zostaną zbadane i – w miarę możliwości – usunięte. Jednocześnie informuje, że do czasu wyjaśnienia sprawy zarówno nowo wybrany Rektor, jak i Senat PWSZ w Raciborzu będą wypełniać wszystkie obowiązki statutowe, konieczne z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania Uczelni w intensywnym okresie przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Z poważaniem

Dr inż. arch Joanna Sokołowska Moskwiak

Rzecznik PWSZ w Raciborzu