Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Skarga nie pomogła

12.09.2020 07:00 | 0 komentarzy | art

W świetlicy wiejskiej Osinach powstanie jednak prywatny żłobek. To efekt decyzji Rady Gminy w Gorzycach, która wyraziła zgodę na wydzierżawienie części budynku świetlicy na potrzeby żłobka.

Skarga nie pomogła
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

GORZYCE, OSINY Finał ostrej batalii o powstanie żłobka miał miejsce 31 sierpnia na sesji Rady Gminy w Gorzycach. Zgodnie zresztą z zapowiedzią wójta gminy Daniela Jakubczyka, który kilka tygodni temu informował, że temat stanie się jednym z punktów posiedzenia rady. Przypomnijmy krótko, że 8 lipca w Osinach odbyło się zebranie wiejskie, na którym miała zapaść decyzja w sprawie utworzenia w świetlicy wiejskiej prywatnego żłobka dla dzieci. Wójt Gorzyc mówił przed zebraniem, że chce, by mieszkańcy zapoznali się z tym pomysłem, bo jego wdrożenie będzie się wiązało ze zmianą zagospodarowania świetlicy. – Chcemy się dowiedzieć czy mieszkańcy wyrażą na to zgodę, czy bardziej potrzebna jest im świetlica, czy może żłobek? – mówił przed zebraniem wójt Gorzyc.

Zbyt impulsywna obrona świetlicy

Zebranie miało burzliwy przebieg. Pomysłodawczyni przedsięwzięcia Sylwia Milcuszek starała się przekonać do swojego projektu obecnych na zebraniu mieszkańców Osin. Mówiła, że możliwe jest utworzenie żłobka i zarazem zachowanie funkcji świetlicy, poprzez wykorzystanie pomieszczeń w piwnicy budynku. Przedstawianie tych pomysłów dość skutecznie utrudniał gospodarz zebrania, sołtys Osin Henryk Tomala. Sołtys nie kryjąc emocji uznał, że pomysł Sylwii Milcuszek to zamach na świetlicę, która poprzez ulokowanie na jej parterze żłobka, a pozostawienie do dyspozycji osińskim organizacjom jedynie pomieszczeń w przyziemiu, zostanie tym samym zabrana mieszkańcom Osin.

Do świetlicy sołtys Tomala ma osobisty stosunek, co nie dziwi, bo to, że w 2013 r. w niewielkim sołectwie powstał piękny i nowoczesny obiekt jest w dużej mierze jego zasługą. Tomala mówiąc na zebraniu, że to on zaprojektował świetlicę mocno przesadzał, bo architektem nie jest, ale nawet ci, którzy się z nim dziś nie zgadzają przyznają, że bez jego zabiegania o sprawę, tej świetlicy w Osinach by nie było. Podczas głosowania na zebraniu, zdecydowana większość uczestników opowiedziała się przeciwko powstaniu żłobka, choć dodajmy, że było również kilkunastu zwolenników inwestycji – głównie młodych rodziców. Głosowanie poprzedziła ostra dyskusja, w której padło wiele niepotrzebnych – głupich i obraźliwych słów pod adresem tak rodziców, jak i pomysłodawczyni. Obecny na zebraniu wójt Gorzyc uznał, że dyskusja nie miała merytorycznego przebiegu, pomysłodawczyni nie miała możliwości przedstawienia wszystkich swoich racji, a do tego głosowanie miało wątpliwy przebieg i nie odbyło się zgodnie ze statutem sołectwa – na sali panowało spore zamieszanie, przez co było kilka razy powtarzane.

Sołtys i proboszcz skarżą na wójta

Szybko okazało się, że temat będzie mieć swój epilog. 21 lipca do Urzędu Gminy w Gorzycach wpłynęła petycja podpisana przez 123 mieszkańców w sprawie utworzenia żłobka w Osinach. Autorką petycji była Dorota Farnów. Napisała w niej, że młodzi mieszkańcy Osin i sąsiednich sołectw wyrażają chęć skorzystania ze żłobka, jeśli takowy w świetlicy powstanie. „Dzięki temu rozwiązaniu spokojnie będziemy mogli wrócić na rynek pracy” – czytamy w petycji. Wójt stwierdził wówczas, że czas na merytoryczną dyskusję w tej sprawie. Zapowiedział, że nad tematem utworzenia żłobka pochylą się radni na sesji rady gminy.

W odpowiedzi 20 sierpnia powstała skarga na działalność wójta, której autorami są sołtys Osin Henryk Tomala i – co jednak nieco zaskakuje – proboszcz parafii pw. Ducha Św. w Osinach ks. Grzegorz Gwóźdź. Skargę podpisało 233 mieszkańców Osin. Jej autorzy zwracają uwagę, że świetlica powstała z wykorzystaniem środków unijnych, na potrzeby społeczno–kulturalne i sportowe, a teraz chce się w niej tworzyć prywatny żłobek. „My mieszkańcy Osin zwracamy się do Państwa Radnych Gminy Gorzyce o zaniechanie działań przekształcających Świetlicę Wiejską w Osinach w prywatny żłobek” – czytamy w skardze.