Czwartek, 13 maja 2021

imieniny: Serwacego, Ofelii, Roberty

RSS

Młodzi sportowcy nie dostali stypendiów od miasta

22.08.2020 07:00 | 24 komentarze | juk

Są utalentowani, pracowici i bardzo zdolni. Mowa o sportowych stypendystach, którzy są chlubą każdego miasta i gminy. Okazuje się jednak, że wodzisławscy sportowcy, którzy wnioskowali o finansowe wyróżnienia, pieniędzy nie otrzymali. - To kpina - mówi zbulwersowany wodzisławski radny.

Młodzi sportowcy nie dostali stypendiów od miasta
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

WODZISŁAW ŚL. Jeszcze niedawno prezydent Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca zapraszał wszystkich chętnych do składania wniosków o stypendium lub nagrodę w dziedzinie sportu za osiągnięcia I półrocza roku bieżącego. Okazuj się, że ci, którzy prosili o finansowe wyróżnienia, pieniędzy nie otrzymają. Dlaczego? Miasto zasłania się dziurą budżetową spowodowaną pandemią koronawirusa.

Radny nie rozumie decyzji włodarzy

O sprawie nieprzyznania przez miasto stypendiów sportowych zaalarmował nas wodzisławski radny Mariusz Blazy. – Z wielkim zaskoczeniem i nierozumieniem przyjąłem zgłoszenie od jednego z zawodników, reprezentującego nasze miasto w zawodach sportowych, o decyzji prezydenta o odstąpieniu przyznawania stypendiów sportowych za I półrocze – mówił nam radny. – Dlaczego miasto, zamiast dopingować młodzież do uprawiania sportu, wspierać ją na każdym kroku i być dumne z tego, że mieszkańcy osiągają wysokie wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej, reprezentując i promując nasze miasto, pozbawia ich tych kilkuset złotych wsparcia, które dla niektórych zawodników są na wagę trenować i starować lub zrezygnować ze startów? – pyta retorycznie. Dodaje, że decyzja prezydenta jest dla niego całkowicie niezrozumiała i nie do przyjęcia. Radny Blazy poprosił nas o zajęcie się sprawą i wyjaśnienie okoliczności podjęcia przez prezydenta Kiecę takiej, a nie innej decyzji.

Brakuje pieniędzy w miejskiej kasie

Aby wyjaśnić sytuację, skontaktowaliśmy się z wodzisławskim magistratem. Jak informuje nas Izabela Michałek z tamtejszego biura spraw społecznych, do urzędu wpłynęło 11 wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za I półrocze roku bieżącego. – Zgodnie z uchwałą budżetową, wysokość środków, które zostały zabezpieczone na stypendia na cały rok to 25 tys. zł. Jednakże w pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel środki w wysokości 21,6 tys. zł – mówi Izabela Michałek dodając, że środki te zostały wypłacone sportowcom w ramach stypendiów za osiągnięcia w II półroczu minionego roku. – W związku z powyższym kwota w wysokości 3,4 tys. zł, która pozostała do rozdysponowania w budżecie na stypendia oraz fakt ponoszenia negatywnych konsekwencji finansowych związanych z Covid-19 nie pozwoliły na wsparcie stypendystów za uzyskane osiągnięcia I półrocza.

Koronawirus jest dobrą wymówką?

Mariusz Blazy jest zaskoczony i zbulwersowany tłumaczeniem miasta. – Odnoszę wrażenie, że powołując się na koronawirusa miasto dowolnie może skreślać wydatki bez racjonalnego wytłumaczenia – komentuje. Podkreśla, że stypendia sportowe są przyznawane nie za samo uprawianie danej dyscypliny, ale za szczególne osiągnięcia sportowe. – Tłumaczenie i powoływanie się na Covid-19 w mojej ocenie nie ma zastosowania i uzasadnienia – mówi radny Blazy.

(juk)

Ludzie:

Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca

Prezydent Wodzisławia Śl.