środa, 16 czerwca 2021

imieniny: Aliny, Justyny, Benona

RSS

16.08.2020 07:00 | 0 komentarzy | żet

Sierpień 1920 roku obfitował w doniosłe wydarzenia dla historii Polski i świata. Ówczesne Nowiny rozpisywały się o postępach armii bolszewickiej i zbliżającej się bitwie warszawskiej. Tymczasem stosunki narodowościowe na Górnym Śląsku rodziły coraz więcej konfliktów. Ofiarą brutalnej napaści niemieckich aktywistów padł optujący za Polską dyrektor Banku Ludowego w Raciborzu – pan Gatzka. Takie incydenty nie zrażały polskich agitatorów, którzy urządzali kolejne wiece m.in. w Babicach, Łęgu oraz Krzyżanowicach... 

Brutalny napad na dyrektora raciborskiego banku
zdjęcie poglądowe
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Racibórz • 13 sierpnia 1920 r.

Obecne położenie Polski

Od kilku tygodni wojska polskie ustępują przed przemożnemi siłami rosyjskiemi. Siły te nie tylko podniecają tendencye bolszewickie, lecz nie mniej narodową nienawiść do Polski. Rozgrywa się znowu w oczach naszych na łanach ziemi polskiej walka, staczana w ubiegłych wiekach tylektronie: walka Polski z Rosyą, walka Zachodu ze Wschodem, walka cywilizacyi europejskiej z kozaczyzną. Bliżej, niż kiedykolwiek w przeszłości podeszło ku Europie niebezpieczeństwo, które Napoleon I określał, jako niebezpieczeństwo kozackie dla Europy. Prawie dosłownie słowo to nabiera prawdopodobieństwa ziszczalności (...)

Zniesienie kart na mięso

Jak nam donoszą, zostanie 23 sierpnia w całem państwie karta na mięso zniesioną a zastąpioną listą odbiorców.

Patrzeć na ręce, ale nie bić

Bieńkowcie w Raciborskiem. Gazety niemieckie, między innemi i „Oberschl. Volksstimme” bajdurzą, że Polacy chcą przemocą górnośl. plebiscyt zsabbotować, tj uniemożliwić. Otóż jest to głupstwo. Ma się rozumieć, nauczeni doświadczeniem jak Niemcy plebiscytowali na Mazurach i Warmii, nie dopuścimy do takich samych oszustów*.

Wzbogacił się na Polakach, a teraz...

Buków.  W zeszłą niedzielę miało się u nas zrodzić takie małe „heimattrojątko”. Troje asystentów przybyło dla uświetnienia tak rozniosłego aktu, lecz okazało się prędko, iż Buków nie był brzemienny w „Heimattreue”, ale że tu góruje miłość dla ojczyzny. Smutno się też zrobiło owym pp. asystentom, kiedy musieli wysłuchać zamiast „Daiczland nimm dir alles”, „Jeszcze Polska nie zginęła”**.

Ależ pozwólcie szan. czytelnicy, niech wam przedstawię owych kmotrów. Pierwsi dwaj nie są rzadkością przy takich sposobnościach, bo to żandarm i nauczyciel, lecz trzeci jest cokolwiek oryginalniejszy i warto go sobie lepiej obejrzeć. Jest to bowiem były kupić i fabrykant cygar, który z ludu polskiego trochę się zbogacił, a teraz gardzi wszystkiem co polskie, pomimo, iż rodzice jego ani słowa niemieckiego nie rozumieli. Dzieckiem będąc, uprawiał już „sammelpolitik” za kraiczkami. Nie myślę tu natrząsać się z nędzy drugich, ale czy tak się odpłaca ludziom za pomoc, z której tak hojnie korzystał?

Teraz nam chce obrzydzać polską naukę, mówiąc, iż nie mamy pozwolić, by dzieci nasze znów musiały język łamać z niemieckiego na polski. Oho, bracie, patrz własnych czynów, czegoś się na nich doczekał przy twojem niemieckiem wychowaniu, a nam daj spokój, bo jeżeli nie, to się z tobą rozprawię w następnym artykule o „plaitach”.

Podpisano: Znajomy.

Święto górnicze

Rydułtowy w Rybnickiem. W niedzielę 8-go sierpnia t.r. obchodzili górnicy w Rydułtowach z organizacyi „Zjednoczenia Zawodowego Polskiego” wielkie święto, bo poświęcenie sztandaru***. Już rano o godz. 8-ej zgromadzały się sąsiednie filie na targowisku, skąd przy dźwięku muzyki udano się do jednego z członków po nowy sztandar, a następnie do kościoła parafialnego. Aktu poświęcenia dokonał ks. kapelan Nowak. Po nabożeństwie wygłoszono na targowisku kulka mów powitalnych.

Warszawa bronić się będzie do upadłego

Warszawa, 11 sierpnia. Przygotowania do obrony Warszawy w pełnym toku. Poczyniono już wszystkie zarządzenia. Warszawa bronić się będzie do upadłego. Rząd nie ma najmniejszego zamiaru opuszczenia stolicy. Nie opuści miasta także ciało dyplomatyczne.

Zajęcie Cieszyna

Czeskosłowackie biuro prasowe donosi o zajęciu miasta Cieszyna przez wojsko czeskie. (Niezawodnie chodzi tu tylko o część Cieszyna z dworcem, gdyż wschodnią część przyznano – jak wiadomo – Polsce).

Bitwa pod Warszawą

Dzienniki angielskie i francuskie omawiają szczegółowo wypadki w Polsce, wysnuwając z nich różne wnioski. „Temps” np. donosi, że najbliższe dni mogą przynieść bitwę pod Warszawą, o ile rozpocząć mające się układy polsko–rosyjskie nie doprowadzą do zawarcia pokoju tymczasowego.

* Wyniki plebiscytu narodowościowego na Warmii i Mazurach były bardzo korzystne dla Niemiec, w następstwie czego większość spornych terytoriów pozostała w granicach Rzeszy Niemieckiej.

** W okresie przedplebiscytowym Niemcy i Polacy prowadzili intensywną działalność agitacyjną, która przejawiała się m.in. zakładaniem patriotycznych stowarzyszeń.

*** Zjednoczenie Zawodowe Polskie zostało założone w 1902 r. jako polska organizacja związkowa. Od 1913 r. prezesem ZZP był Józef Rymer. Z inicjatywy władz ZZP w 1917 r. założono Narodowe Stronnictwo Robotników, które w 1920 r. współtworzyło Narodową Partię Robotników. W latach 30. Zjednoczenie Zawodowe Polskie zbliżyło się do sanacji Józefa Piłsudskiego.