Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Za co opozycja z Razem dla Raciborza krytykuje prezydenta Polowego?

31.07.2020 17:17 | 3 komentarze | ma.w

Z ław opozycji w radzie miasta prezydent miasta Dariusz Polowy nie uzyskał ani wotum zaufania, ani absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok. Czym motywowało swoje racje grono 8 rajców, którym lideruje Henryk Mainusz?

Za co opozycja z Razem dla Raciborza krytykuje prezydenta Polowego?
Henryk Mainusz jest szefem klubu radnych Razem dla Raciborza
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Stanowisko Klubu Radnych Razem dla Raciborza

do projektu uchwały RM w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Klub Radnych Razem dla Raciborza nie wnosi uwag w zakresie poprawności, zgodności z przepisami oraz przejrzystości do przygotowanego przez p. Skarbnik i służby finansowe Urzędu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na sposób jego realizacji w tym:

 • - całkowity brak współpracy z największym klubem rady.
 • - koncentrowanie się przede wszystkim na realizacji wydatków stałych związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej, oświaty i opieki społecznej.
 • - prawie wyłącznie jedynie kontynuację zobowiązań podjętych przez poprzedniego prezydenta i poprzednią radę w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych i majątkowych

Analizując wydatki budżetowe, można zaobserwować:

 • - realny spadek wydatków majątkowych oraz całkowite zaniechanie nakładów inwestycyjnych i majątkowych na infrastrukturę oświaty, kultury i sportu.
 • - znaczne ograniczenie wydatków na modernizacje i remonty dróg gminnych i budowę ścieżek rowerowych.

W szczególności radni klubu zwracają uwagę na:

 • 1. zmniejszenie środków na Program Ograniczania Niskiej Emisji,
 • 2. rezygnację z realizacji budowy boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach miasta / Ocice, Studzienna, Markowice/, / rezygnacja z pozyskanych środków z UE / przy
 • 3. rezygnację z modernizacji Placu Długosza przy braku wiarygodnej i akceptowalnej społecznie alternatywy,
 • 4. opóźnienie w sprzedaży działek budowlanych na ul. Koszalińskiej i Chorwackiej / w 2019 nie zaoferowano ani jednej /,
 • 5. rezygnację z realizacji budowy urządzeń fotowoltaiki na potrzeby produkcji energii elektrycznej z przeznaczeniem na obsługę H*Ostróg / rezygnacja ze środków europejskich /,
 • 6. udzielanie dotacji z pominięciem procedury konkursowej, stowarzyszeniom i organizacjom powiązanym towarzysko i rodzinnie z obecnie rządzącymi,
 • 7. brak właściwego nadzoru właścicielskiego nad spółka PRD w zakresie zmiany lokalizacji wytwórni asfaltu,
 • 8. całkowity brak współpracy z radnymi opozycji w zakresie proponowanych przez nich rozwiązań, w tym:
 • wprowadzenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • zakresu i sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.