środa, 28 października 2020

imieniny: Szymona, Tadeusza, Judy

RSS

Radna Wacławczyk wskazała co Racibórz zawdzięcza ekipie Polowego

31.07.2020 17:13 | 8 komentarzy | ma.w

Czego samorządowi Raciborza udało się dokonać, a czego przez lata się nie udawało, a było przedstawiane jako niemożliwe lub bezcelowe? To pytanie zadała na ostatniej sesji absolutoryjnej radna - szefowa tzw. klubu prezydenckiego.

Radna Wacławczyk wskazała co Racibórz zawdzięcza ekipie Polowego
Anna Wacławczyk przewodniczy klubowi radnych prezydenckich, zastąpiła w tej funkcji Piotra Klimę
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Odpowiedzi na sesji absolutoryjnej w Raciborzu udzieliła sama Anna Wacławczyk. Chciała "pokazać, jaki jest stan Raciborza i jak miasto się zmienia". - Z punktu widzenia naszego klubu, który wywodzi się z ruchów miejskich i organizacji pozarządowych, zwrócimy uwagę przede wszystkim na działania z zakresu przedsiębiorczości, spraw społecznych, kultury i ekologii - wyjaśnia szefowa klubu "NaM, Ronin i Kusy"

Oto stanowisko klubu „RSS Nasze Miasto oraz Anna Ronin i Magdalena Kusy” w sprawie raportu o stanie gminy i absolutorium dla Prezydenta Raciborza za rok 2019.

Kultura zyskała na jakości i objętości

Udało się znacząco wzmocnić działania kulturalne prowadzone przez raciborskie organizacje pozarządowe, które najlepiej odpowiadają na potrzeby oraz angażują samych mieszkańców. Dzięki znacznemu wzrostowi nakładów na organizację raciborskich festiwali – wzrosła ich wartość artystyczna i ranga na mapie kulturalnej Śląska i Polski. Przykładem jest ilość i jakość atrakcji na Raciborskim Festiwalu Średniowiecznym, który odnotował bardzo wysoką frekwencję. Podobnie Festiwal Raciborskiej Ulicy (FRU) przybrał formułę dwudniową. Na jakości i objętości programu zyskał także Raciborski Festiwal Podróżniczy WIATRAKI. Dzięki wsparciu głównych festiwali ze środków pozakonkursowych – większe środki trafiły do konkursu a przez to do organizacji proponujących mniejsze oraz nowe wydarzenia. Było ich aż 13. Wśród nich znalazła się między innymi wyjątkowa Noc Świętojańska, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” oraz Festiwal Kultury Żydowskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Midraszowy Teatr Żydowski.

Kult na Zamku w Dni Raciborza

Wypracowano zmianę formuły obchodów Dni Raciborza poprzez organizację bardzo udanego koncertu zespołu KULT na Zamku Piastowskim. Mimo krytyki części radnych – symboliczne bilety (za 5 zł - przyp. red.) nie okazały się problemem, a sama impreza okazała się sukcesem.

Tauron sponsorem Intro

Dzięki zaangażowaniu prezydentów Fity i Polowego udało się pozyskać dodatkowe dofinansowanie dużych firm jak Rafako i Tauron dla INTRO FESTIVAL, dzięki czemu raciborzanie i odwiedzający nas turyści zyskali dodatkowe atrakcje podczas jego szóstej edycji.

Plakaty o imprezach w mieście

Po kilku latach apeli radnych naszego klubu – udało się w końcu skoordynować system informacji kulturalnej poprzez umieszczanie informacji o wydarzeniach, imprezach kulturalnych, sportowych i innych przedsięwzięciach na jednym plakacie.

Komisja ds. czystego powietrza

Dzięki powołaniu przez prezydenta Polowego Komisji ds. czystego powietrza sfinalizowano działania w zakresie opracowania planu pełnej modernizacji zasobów MZB. To plan ambitny i kosztowny, ale bez planu de facto mówiliśmy tylko o pewnych wyobrażeniach. Bardzo cieszy nas fakt zakupu oczyszczaczy powietrza dla żłobków i przedszkoli (zarówno miejskich jak i prywatnych). Pozytywnie oceniamy także zaangażowanie prezydentów w organizację spotkań z mieszkańcami dzielnic i przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowej, dotyczących rozbudowy sieci gazowej.

Stacja kontroli zanieczyszczeń powietrza

Pozytywną jaskółką zmian w zakresie dbałości o czyste powietrze jest doprowadzenie do zainstalowania w Raciborzu certyfikowanej stacji kontroli zanieczyszczeń powietrza, która zapewnia Raciborzanom dostęp do pełnowartościowego i rzetelnego obrazu jakości powietrza. Każdy z nas może poprzez prostą aplikację sprawdzić, czym oddycha. Watro podkreślić, że stacje udało się uruchomić, pomimo iż wielokrotnie słyszeliśmy z ust poprzednich władz, że jest to niemożliwe.

Należy też podkreślić, że obecny na sesji gość pan Bogusław Siwak ma wiele ciekawych i trafionych zielonych tematów tak ważnych i bliskich każdemu mieszkańcowi.

Urzędnik ds. architektury i przestrzeni miasta

Naszemu klubowi bardzo zależało na tym, żeby rozpocząć zwracanie uwagi na wygląd i estetykę Raciborza. Jednym z tych działań jest powołanie w urzędzie stanowiska podinspektora ds. architektury i przestrzeni miasta. W tej chwili pracownik ten pracuje na przykład nad dodatkowym zadrzewieniem ulicy Długiej, gdyż zrealizowany projekt pod kątem zieleni - okazał się klapą.

Uchwała krajobrazowa

Pozytywnie oceniamy także fakt rozpoczęcia działań nad raciborską uchwałą krajobrazową, którą koordynuje Miejski Konserwator Zabytków we współpracy z architektem miejskim.

Wielkie inwestycje

W 2019 roku do Raciborza zawitały wielkie inwestycje takie jak rondo przy Mechaniku (dzięki współpracy z samorządem wojewódzkim) i droga Racibórz – Pszczyna. Rozpoczęły się także prace projektowania obwodnicy Raciborza (odcinek wschodni).

Remont na Lukasynie

Bardzo ważną inwestycją drogową jest modernizacja DW 935 - drogi od mostu na kanale Ulga w Raciborzu do skrzyżowania z DW 933 w gminie Kornowac. Wartość tej inwestycji to 115,2 mln zł

Bulwary - drugi brzeg

W roku 2019 złożono projekt rewitalizacyjny pn. „Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich - Lewy Brzeg Odry w Raciborzu". Dzisiaj jesteśmy już na etapie wyłaniania wykonawcy.

Otaczarnia

Niewątpliwie sukcesem dla mieszkańców Płoni jest ostateczne rozwiązanie kwestii funkcjonowania tam uciążliwej otaczarni (wytwórni asfaltu).

Pieniądze z FOGR

Pierwszy raz od wielu lat pozyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi transportu rolnego.

Kanalizacja na Ocicach

Zmodernizowano system kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej. Równolegle do powyższych prac inwestycyjnych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach złożono wniosek pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”.

Termomodernizacje kamienic

W ramach zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wykonano termomodernizację 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i przyłączenie do sieci ciepłowniczej za łączną kwotę 4,23 mln zł. Ponadto w 2019 r. Miasto złożyło projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu obejmującego budynki przy ul. Czekoladowej 8,9; Fabrycznej 4, Mysłowickiej 1c-2c, Marii Skłodowskiej-Curie 15-17” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nowe latarnie

W ramach ciągłej rozbudowy infrastruktury oświetleniowej wykonano doświetlenie na wysokości lasu ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Brzeskiej poprzez dobudowanie 12 szt. latarni oświetlenia ulicznego oraz doświetlono na tym odcinku przejście dla pieszych. Zadanie zostało zrealizowane po przeszło czterech latach interwencji mieszkańców i radnych. Dodatkowo dobudowano (na słupach sieci energetycznej) 16 szt. dodatkowych punktów oświetleniowych w dzielnicach Brzezie, Markowice, Ocice i Stara Wieś.

Nowy wóz dla OSP Sudół

Wśród inwestycji w bezpieczeństwo mieszkańców warto odnotować zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Raciborzu - Sudole (dzięki współfinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości; wsparcie rządowe opiewało na 900 tys. zł.)

Budżet obywatelski

W roku 2019 zrealizowano zadania wyłonione w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego. Wśród projektów lokalnych zrealizowano 16 inwestycji o łącznej wartości 718 681,65 zł. Wśród projektów ogólno-miejskich zrealizowano 7 inwestycji o łącznej wartości 597 109,18 zł.

Dyscyplina wydatków na oświatę

Po raz pierwszy od wielu lat została zachowana dyscyplina wydatkowanych środków budżetowych, a tym samym zrealizowana zrównoważona polityka budżetowa.

Pomoc niepełnosprawnym

Wśród spraw społecznych należy zwrócić uwagę na sprawne przekształcenie Warsztatów Terapii Zajęciowej i zapewnienie ciągłości funkcjonowania placówki bez niedogodności dla podopiecznych. Również zaangażowanie pani dyrektor RCRON (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) pozwoliło na uzyskanie kontraktu w NFZ, co zapewniło stabilne funkcjonowanie placówki.