Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

imieniny: Adolfa, Tymona, Pafnucego

RSS

Remontują wały. Po raz pierwszy od 20 lat

24.07.2020 19:00 | 1 komentarz | art

W Olzie i Uchylsku rozpoczął się remont fragmentów wałów przeciwpowodziowych biegnących wzdłuż rzek Odra i Olza.

Remontują wały. Po raz pierwszy od 20 lat
Wartość robót opiewa na ponad 476 tys. zł
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

OLZA, UCHYLSKO Remont wałów jest pokłosiem batalii jaką gmina stoczyła z ich zarządcą. W 2015 r. wójt podjął informację o niedostatecznym stanie technicznym odcinków wałów na rzekach Olza i Odra. Wówczas wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach (WINB) o przeprowadzenie kontroli tych odcinków. W efekcie przeprowadzonego postępowania WINB wydał decyzję nakazującą Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie usunięcie nieprawidłowości poprzez naprawę prawych odcinków wałów w Olzie i Uchylsku. – Od kilku lat, wspólnie z sołtysem sołectwa Olza Józefem Sosneckim, gmina prowadzi działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Olzy i naszej gminy – wyjaśnia Daniel Jakubczyk, wójt Gorzyc.

W efekcie tych działań Wody Polskie zleciły opracowanie stosownej dokumentacji technicznej, uzyskały wszystkie wymagane prawem pozwolenia i decyzje administracyjne. Następnie wyłoniły wykonawcę zadania. Wykonuje je firma Melioracje Wodne Stanisław Kachel z Rybnika. Wartość robót opiewa na ponad 476 tys. zł. Remont wałów jest prowadzony po ich dotychczasowej trasie. Zakres robót obejmuje m.in. prace pomiarowe, wykoszenie roślinności, usunięcie zakrzaczeń z międzywala i z korpusu wału, zdjęcie z terenu robót warstwy ziemi urodzajnej grubości 20 cm i zdeponowanie jej poza terenem robót, wykonanie uszczelnienia wałów, które zostaną umocnione i uszczelnione bentomatą oraz zagęszczone, kształtowaniu przekroju poprzecznego wałów, remont zastawki na przepuście wałowym, uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu inwestycji.

– To chyba pierwsza tak duża inwestycja w nasze bezpieczeństwo od czasu naprawy wałów po pamiętnej powodzi z 1997 roku – komentuje wójt Daniel Jakubczyk.(art)