Czwartek, 4 marca 2021

imieniny: Kazimierza, Łucji, Witosława

RSS

Czego potrzeba strażnikom miejskim?

16.07.2020 12:00 | 6 komentarzy | ma.w

Komendant Straży Miejskiej Wiesław Buczyński zdał przed radą sprawozdanie z działalności tej formacji w Raciborzu w 2019 roku. Powiedział radnym, że strażnikom przydałoby się podnieść wynagrodzenia, bo są narzekania w komendzie.

Czego potrzeba strażnikom miejskim?
Komendant Straży Miejskiej w Raciborzu Wiesław Buczyński.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Raciborska straż wypełnia obowiązki w zakresie zapewnienia spokoju i porządku publicznego; ujawniania sprawców spalania odpadów i paliw zabronionych; zabezpiecza miejsca i zdarzenia stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Strażnicy odpowiadają także za funkcjonowanie monitoringu wizyjnego dla miasta. Formacja współpracuje z raciborską policją. W czasie pandemii podlegała garnizonowi policyjnemu z Bosackiej.

Wystarczająco dużo

Na sesji czerwcowej radna z Obory – Magdalena Kusy podziękowała komendantowi za szybką reakcję na wszelkie zgłoszenia i „zawsze profesjonalne wsparcie”. Dłużej dyskutowała z szefem strażników radna Ludmiła Nowacka, która z Buczyńskim zna się z czasów, kiedy była wiceprezydentem Raciborza. Dyrektorka „Ósemki” zapytała w jakimi największymi trudnościami stykają się funkcjonariusze i w czym rada miasta mogłaby straży pomóc. Komendant Straży Miejskiej Wiesław Buczyński przekazał radzie, że praca jest trudna gdy chodzi o zapewnienie spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego. – Co więcej, w wielu przypadkach działania podejmowane są wspólnie z policją. Jest to praca na zmiany, łącznie z sobotami i innymi dniami wolnymi, w których zabezpiecza się różnego rodzaju imprezy. Podlegli mi funkcjonariusze to profesjonalna kadra, dająca z siebie wszystko – podkreślił W. Buczyński. Wskazał również, że jedną z bolączek formacji są aktualne wynagrodzenia w Raciborzu. Liczba strażników pełniących służbę w mieście (funkcjonuje też współpraca z gminami) jest wystarczająca do wypełnienia nałożonych obowiązków. Buczyński podziękował radnym za pieniądze przyznane w budżecie na zakup nowego samochodu dla strażników. Radna Ludmiła Nowacka również podziękowała za szybkie i kompetentne reakcje oraz za udzielone wsparcie. Zaznaczyła przy tym, że doskonale rozumie sugestię płacową komendanta kierowaną w stronę prezydenta miasta. – Takie roszczenia występują w całej w sferze budżetowej i samorządowej – podsumowała L. Nowacka.

Strażnicy i zwierzęta

67 interwencji strażników odnotowanych w 2019 r. dotyczyło zdarzeń z udziałem zwierząt dziko żyjących. – Niejednokrotnie były one ranne bądź martwe (sarny, lisy, ptaki, łabędzie, szczury). Pojawiały się w pobliżu siedzib ludzkich lub w obrębie drogi. Strażnicy zabezpieczali teren, na którym znajdowały się zwierzęta. Do zwierząt rannych wzywano Leśne Pogotowie dla zwierząt lub lekarza weterynarii – relacjonuje w raporcie raciborska straż. Zwierzęta martwe zgłaszano do zabrania zarządcom dróg lub terenów, na których się znajdowały. Kierowano je do utylizacji.

Przykłady interwencji:

  • wspólnie z działkowcami przy ul. Śląskiej doprowadzono do opuszczenia przez sarnę terenu ogródków działkowych,
  • ranne sarny leżały na poboczu ul. Hulczyńskiej (Studzienna) i ul. Olimpijczyka (Markowice); strażnicy ustalili, że zwierzęta zostały potrącone przez pojazdy i mają uszkodzone tylne części ciała. Wezwano lekarza weterynarii oraz pracowników schroniska. Zwierzęta uśpiono i zabrano do utylizacji,
  • wspólnie z właścicielką doprowadzono do opuszczenia garażu przy ul. Mikołowskiej przez lisa, który tam się zabłąkał,
  • w dzielnicy „Ostróg” stado kóz wydostało się poza teren nieruchomości i biegało po pobliskim terenie. Powiadomiono właściciela, który zagonił zwierzęta na teren posesji.

Akcja „Dzikie Wysypiska”

Jej celem było zapobieganie tworzeniu się nielegalnych miejsc wysypywania odpadów oraz zanieczyszczania terenów użytku publicznego. W ramach wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności w godzinach wieczornych strażnicy miejscy prowadzili obserwacje terenów gminnych w zakresie nielegalnego wysypywania odpadów.

Przykłady interwencji

  • nakazano właścicielowi usunąć zalegające odpady komunalne z działki w dzielnicy „Ostróg” – teren został posprzątany,
  • do służb wojewódzkich zgłoszono 6 miejsc, w których znajdowały się porzucone odpady w postaci: gruzu budowlanego, worków foliowych, obudowy po telewizorach, opon samochodowych, materaców, odpadów komunalnych. Prowadzone czynności nie doprowadziły do ustalenia sprawców – tereny zostały posprzątane,
  • do wydziału komunalnego w magistracie zgłoszono konieczność posprzątania worków z odpadami porzuconymi w pasie drogowym w dzielnicy „Obora”. Prowadzone czynności nie doprowadziły do ustalenia sprawcy – teren został posprzątany.

(ma.w)

Ludzie:

Ludmiła Nowacka

Ludmiła Nowacka

dyrektor ZSOMS w Raciborzu, radna miasta Racibórz, była zastępca prezydenta miasta Racibórz.