środa, 5 sierpnia 2020

imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

RSS

Kotły wymieniają, a popiołu i tak przybywa

14.07.2020 13:00 | 10 komentarzy | juk

MARKLOWICE Podczas majowego wspólnego posiedzenia marklowickich komisji radni obradowali nad stanem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy za zeszły rok. Temat referował im zastępca wójta Piotr Galus. Jak wyjaśnił, dokument został sporządzony w celu weryfikacji możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kotły wymieniają, a popiołu i tak przybywa
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wzrost ilości śmieci

Na nieruchomościach zamieszkałych w 2019 r. wytworzono w sumie 1817,762 ton odpadów komunalnych (bez odpadów budowlanych). W stosunku do roku 2018 – kiedy było to 1398,409 ton – jest to około 30% wzrost. – Największy wzrost stanowią odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, których w 2019 r. odebrano z nieruchomości i zebrano w PSZOK-u o 184,708 ton więcej niż w roku poprzednim – mówił Piotr Galus. Przypomniał, że wówczas ta liczba wyniosła 178,527 ton czyli odnotowano pond dwukrotny wzrost. – W zeszłym roku również opon mieszkańcy oddali więcej. Z 1,66 tony w 2018 r. na 12 ton w roku ubiegłym – mówił. Zastępca wójta zwrócił uwagę, że większa ilości wytworzonych frakcji odpadów pokrywa się ze wzrostem konsumpcji. – Biorąc pod uwagę dane z raportów miesięcznych za pierwszy kwartał 2020 r. złożonych przez podmiot odbierający odpady z nieruchomości zamieszkałych, można się spodziewać, że ilość odpadów w 2020 r. będzie nadal znacząco rosła – zapowiedział. Dlatego na stronie internetowej urzędu gminy w zakładce gospodarka odpadami będą zamieszczane zestawienia ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Ma to ich zmotywować do ograniczenia produkcji śmieci.

Będzie kolejna podwyżka opłat?

30 grudnia ubiegłego roku gmina podpisała nową umowę z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Wzrost kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów wymusił podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami z 15,50 zł na 21,00 zł przy selektywnej zbiórce. – Ustalona w IV kwartale 2019 r. stawka opłaty brała pod uwagę wzrost ilości odpadów, ale nie tak znaczny, jak wynika ze składanych przez podmiot raportów miesięcznych – zauważył Piotr Galus. – W związku z powyższym obowiązujące od stycznia 2020 r. stawki opłaty mogą być niewystarczające, aby umożliwić regulowanie opłat związanych z funkcjonowaniem systemu do końca 2020 r. – dodał. W efekcie gmina zamierza wykonać analizę finansową w celu weryfikacji przyjętych stawek opłat pod koniec III kwartału 2020 r. Ma ona wykazać, czy kolejna podwyżka opłat będzie konieczna, czy jednak nie.

Skąd wzrost ilości popiołu?

Po zreferowaniu tematu przez zastępcę wójta głos zabrali radni. – Ilość wytwarzanych odpadów z terenu naszej gminy jest ogromna – stwierdził przewodniczący komisji infrastruktury technicznej radny Piotr Pękała. Wśród radnych rozgorzała dyskusja na temat powodów znaczącego, bo około 20% wzrostu ilości popiołu. W 2018 r. jego ilość wyniosła 334,230 ton, a w zeszłym – już 403,990 ton. Radni zwracali uwagę, że ilość popiołu powinna maleć, a nie rosnąć, ponieważ gmina objęta jest Programem Ograniczania Niskiej Emisji, dzięki któremu wymienionych zostało około 60% instalacji CO na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania. – Spalając węgiel ten popiół tak czy inaczej powstaje – próbował tłumaczyć zastępca wójta. Radny Tomasz Kubala pytał, czy gmina ma kontrolę nad wywozem odpadów. – Robimy wszystko, żeby tak było – odpowiedział zastępca wójta. Podsumowując dyskusję, przewodniczący Pękała poprosił włodarzy, by podczas najbliższego konwentu gmin powiatu wodzisławskiego zapytał, czy w innych gminach również nastąpił tak znaczny wzrost ilości popiołu.(juk)