środa, 24 lutego 2021

imieniny: Macieja, Bogusza, Jaśminy

RSS

WAŻNE:

Ścieżka po wałach zbiornika Racibórz Dolny będzie. Ale kiedy?

05.07.2020 12:00 | 0 komentarzy | red

Inicjatywa Rowerowa Bramy Morawskiej wystąpiła z wnioskiem do RZGW.

Ścieżka po wałach zbiornika Racibórz Dolny będzie. Ale kiedy?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jako Inicjatywa Rowerowa Bramy Morawskiej chcemy być ciałem doradczym w sprawach planowanych projektów tras rowerowych, ale też sami wykonujemy pewną pracę społeczną kreując nowe sytuacje i sprzyjający klimat wokół zagadnień związanych z rekreacją i turystyką rowerową. W takim klimacie powstało opracowanie pt. „Koncepcja przeprawy przez Odrę i nowe koryto Psiny”. Nasze opracowanie stało się bazą do dalszych prac związanych z przywróceniem ciągłości przerwanej ścieżki rowerowej przy RAFAKO i prowadzeniem trasy rowerowej po koronie zapory czołowej zbiornika Racibórz Dolny.

Najpierw przeprawa. Po 1 lipca reszta trasy

Docelowo chodzi o udostępnienie całej korony wału zbiornika dla rowerzystów. Tematem tym jest zainteresowany również Powiat Wodzisławski, który mógłby zabezpieczyć ciągłość swoich tras rowerowych od strony zbiornika. Jednak wydaje się, że takie działania wydłużą czas oczekiwania ze względu na konieczność prowadzenia uzgodnień z innymi gminami. Jako Inicjatywa Rowerowa wyszliśmy więc z propozycją, aby priorytetowo potraktować temat przeprawy przez Odrę i Psinę oraz by zabezpieczyć ciągłość szlaku rowerowego przerwanego po demontażu śluzy przy RAFAKO. Wówczas uzgodnienia będą prowadzone tylko z gminą Racibórz co ułatwi procedowanie. Z takim wnioskiem wystąpiono też do Prezydenta Miasta Racibórz zakładając oczekiwany czas przekazania tego fragmentu ścieżki rowerowej do 1 lipca bieżącego roku tak, aby w czasie wakacji przeprawa przez obie rzeki była możliwa drogami technicznymi po obiektach zbiornika.

Rowerzyści naciskają jazdą

Rozmawialiśmy już z RZGW z dyrektorem Mirosławem Kurzem, który potwierdził przychylność Wód Polskich i przyznał, że przygotowywana jest dokumentacja jednak, to co nas martwi, to termin, bo z wypowiedzi wynikało, że wszelkie działania będą mogły być w przyszłym tygodniu zaledwie zainicjowane. Faktycznie wniosek Inicjatywy Rowerowej BM do RZGW Gliwice stanowi formę nacisku społecznego, stąd poprosiliśmy o wsparcie Starostę Powiatu Raciborskiego i Starostę Powiatu Wodzisławskiego. Formalnie wystąpiono również do Prezydenta Miasta Racibórz, bo to gmina będzie grała pierwsze skrzypce przy ustalaniu warunków użytkowania ścieżek i formalizowaniu wszelkich uzgodnień.

Sam nacisk ze strony społeczności naszego miasta mógłby być mierzony ilością rowerów przejeżdżających tamtędy w pogodne dni – stąd wydaje się, że inne formy nacisku nie są potrzebne, tym bardziej, że RZGW Gliwice wyraża chęć współpracy w tym zakresie. Pozostaje jednak pytanie kiedy przejazd na drugi brzeg Odry i Psiny stanie się faktem? Poszukując wsparcia kontaktujemy w się z różnymi organizacjami czy osobami i raz po raz nasi rozmówcy kierują nas do Urzędu Miasta Racibórz. Cieszy fakt, że w tych rozmowach padają nazwiska naszych prezydentów, bo świadczy to o aktywności raciborskiego urzędu. Dziś nabieramy pewności, że temat będzie załatwiony, ale już dziś nie zrobimy pierwszych kroków i będziemy czekać na formalne zakończenie budowy w postaci kolejnych protokołów, czy innych dokumentów, to minie jeszcze wiele tygodni zanim przejazd rowerem będzie możliwy. A przecież nie o to nam wszystkim chodzi. Zawsze będzie jakiś powód, aby temat ten przesunąć na dalszy plan, dziś wezbrane brzegi Odry, jutro jeszcze inny problem – tu potrzebne jest konsekwentne działanie.

Inicjatywa Rowerowa Bramy Morawskiej