Niedziela, 20 czerwca 2021

imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

RSS

Ponad 100 kontroli i żadnej kary

01.07.2020 18:30 | 2 komentarze | mad

O efekty kontroli przestrzegania przepisów w zakresie spalania w piecach centralnego ogrzewania pytał na minionej sesji rady gminy w Pietrowicach Wielkich radny Piotr Parys. Temat poruszono przy debacie nad raportem o stanie gminy.

Ponad 100 kontroli i żadnej kary
Zdjęcie poglądowe, arch. Nowiny.pl
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Sporządzanie raportów o stanie gminy to obowiązek, który wprowadzono nowelizacją „Ustawy o samorządzie gminnym”. Od ubiegłego roku wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast mają obowiązek przedstawiać, co roku stosowny raport, będący swego rodzaju podsumowaniem działalności w poprzednim roku.

W trakcie minionej sesji rady gminy w Pietrowicach Wielkich radnego Piotra Parysa zainteresował jeden z zapisów w dokumencie. W podrozdziale „Ochrona środowiska” zapisano, że „w 2019 roku w Gminie Pietrowice Wielkie odnotowano 8 dni z ogłoszonym III poziomem alarmu smogowego. Na bieżąco przeprowadzano kontrole prawidłowego spalania w piecach centralnego ogrzewania szczególnie w zakresie, jakości paliwa. Przeprowadzono łącznie 121 kontroli przestrzegania przepisów w zakresie spalania w piecach centralnego ogrzewania. Obowiązek kontroli wynika z planu działań krótkoterminowych przyjętego przez Sejmik Województwa śląskiego dnia 18.12.2017 r., jako część Programu Ochrony Powietrza, który obowiązuje od 11 stycznia 2018 r.” Kontrole były przeprowadzane przy poziomach II i III zanieczyszczenia powietrza ogłaszanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz przy zgłoszeniach przez mieszkańców podejrzenia nieprawidłowości w zakresie spalania w piecach centralnego ogrzewania we wskazanych nieruchomościach.

– Czy wszystko było okej? – dociekał radny Parys, zauważając, że w raporcie nie zapisano wniosków po przeprowadzonych kontrolach. Wójt Pietrowic Wielkich Andrzej Wawrzynek wyjaśniał, że były to pierwsze tego typu kontrole. – Jeśli sytuacja nie następuje poprawie, to wtedy jest wniosek o ukaranie – wyjaśniał włodarz. Dodał, że za sezon ubiegły na żadnego mieszkańca gminy nie została nałożona kara w tym zakresie.

(mad)

Ludzie:

Andrzej Wawrzynek

Andrzej Wawrzynek

Wójt gminy Pietrowice Wielkie.

Piotr Parys

Piotr Parys

Radny gminy Pietrowic Wielkie