Sobota, 11 lipca 2020

imieniny: Olgi, Kaliny, Benedykta

RSS

Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnicę

29.06.2020 12:51 | 0 komentarzy | ż

Zasiłek celowy, wsparcie w remoncie domu lub mieszkania - to formy wsparcia, z których można skorzystać przy usuwaniu skutków nawałnicy.

Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnicę
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które w wyniku klęski żywiołowej poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą sami zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych, przewidziana jest specjalna pomoc finansowa, a mianowicie:

  • zasiłek celowy w wysokości do 6 tys. złotych – podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy, a wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej
  • pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego – kwota zasiłku wynosi do 20 tys. złotych ( w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tyś. zł , ale nie wyższa niż 100 tyś. zł) ; wysokość tego świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wys. 6 tyś. zł

Jednocześnie każda rodzina i osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, ma prawo do różnych form pomocy społecznej, po spełnieniu wymogów zawartych w ustawie o pomocy społecznej.

Informację o możliwościach pomocy można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka pod numerem telefonu: 32 415 26 50 , 32 419 06 42 lub 43. Każdy przypadek zgłoszony do pomocy traktowany będzie indywidualnie.

Kontaktować można się także z Biurem Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu 606 878 220. Pod tym telefonem można zgłosić m. in. zużycie wody do czyszczenia posesji, potrzebę wywiezienia uszkodzonego mienia (meble, urządzenia). Przygotowane odpady odbierze PK i zawiezie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

źródło: UM Racibórz, oprac. ż