Poniedziałek, 1 marca 2021

imieniny: Antoniego, Radosława, Albina

RSS

Zapytaj prawnika: Co przysługuje matce dziecka pozamałżeńskiego?

27.06.2020 07:00 | 0 komentarzy | red

Odpowiada Natalia Lewandowska-Fac - radca prawny i mediator.

Zapytaj prawnika: Co przysługuje matce dziecka pozamałżeńskiego?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Czy matce dziecka pozamałżeńskiego od jego ojca przysługują jakieś środki, czy czegoś może się domagać?

Tak, na ojcu dziecka (ojcostwo jest ustalone) spoczywają pewne obowiązki. Obowiązany jest on przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Obowiązujące przepisy pozwalają na przedłużenie z ważnych powodów okresu pokrywania kosztów utrzymania dziecka przez ojca dziecka na czas dłuższy niż 3 miesiące. Ponadto, jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat.

Jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki nie zostało ustalone ale zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten, jeszcze przed urodzeniem się dziecka, wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez 3 miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze 3 miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Uwaga na sposób dochodzenia roszczeń!

Polski ustawodawca przyjął zasadę przymusowej kumulacji roszczeń o ustalenie ojcostwa oraz o alimenty. Oznacza to, że jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko łącznie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Sąd najpierw rozstrzygnie czy mężczyzna jest ojcem dziecka, a dopiero potem o alimentach.


Masz problem prawny? Pisz:redakcja@nowiny.pl

ZAPYTAJ PRAWNIKA to cykl Nowin Raciborskich publikowany co tydzień na łamach gazety. TUTAJ można znaleźć inne zagadnienia omówione przez panią mecenas.