Poniedziałek, 1 marca 2021

imieniny: Antoniego, Radosława, Albina

RSS

Strażnicy z Raciborza raportują. Wspomogli się fotopułapką, a w sądzie wygrywali

23.06.2020 07:00 | 1 komentarz | ma.w

2658 interwencji strażników miejskich i 29 tys. zł wpływów z nałożonych mandatów – to niektóre dane z corocznego raportu składanego radnym miejskim przez funkcjonariuszy.

Strażnicy z Raciborza raportują. Wspomogli się fotopułapką, a w sądzie wygrywali
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

28 spośród tych interwencji pochodziło od dyżurnego raciborskiej policji, a reszta od mieszkańców, a także od administracji osiedli oraz wspólnot mieszkaniowych. Za wykroczenia nałożono 238 mandatów na kwotę ok. 29 tys. zł. W oparciu o skierowane do sądu wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń, zapadło 95 wyroków. Żaden z wyroków nie był uniewinniający. Karą grzywny zakończyło się 90 spraw na łączną kwotę 11 tys. 700 zł. Oto niektóre z działań kontrolnych straży oraz wyniki jej pracy.

Za spalanie śmieci

W okresie objętym raportem przeprowadzono 264 kontrole przydomowych kotłowni. 24 mieszkańców przyłapano na na spalaniu odpadów. Z bloczku mandatowego korzystano 15 razy z czego uzbierała się kwota 3,4 tys. zł. W 8 kotłowniach skorzystano tylko z pouczeń. Skierowany do sądu 1 wniosek o ukaranie dotyczył ostatecznie kary grzywny w wysokości 300 złotych. – Był to pierwszy przypadek, gdzie podczas kontroli w gminie Krzyżanowice strażnicy miejscy pobrali z pieca próbkę popiołu do zbadania. Otrzymany raport z badania wykazał spalanie śmieci w tym piecu – napisał w raporcie dla radnych komendant raciborskiej straży Wiesław Buczyński.

16 nielegalnych palaczy

43 razy interweniowano w związku ze spalaniem odpadów na otwartej przestrzeni. Nałożono wtedy 16 mandatów karnych na kwotę 2 tys. zł. i zastosowano 26 pouczeń. Skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu. Sąd uznał obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Grzywna wyniosła 200 zł.

Zakaz wjazdu egzekwowała fotopułapka

Na polecenie Prezydenta Miasta prowadzono od maja do września działania na ul. Olimpijczyka w Markowicach. Mieszkańcy zgłaszali wykroczenia drogowe. Kierowcy ciężarówek lekceważyli znak drogowy zakazujący wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 tony. Pojawiły się patrole straży miejskiej i zamontowano fotopułapkę. Urządzenie rejestrowało przejazd pojazdów ulicą Olimpijczyka. Odnotowano 117 wykroczeń. Sporządzoną dokumentację w sprawach o wykroczenia przekazywano na policję.

42 kursy do izby wytrzeźwień

Podjęto 393 interwencje dotyczące zakłócania porządku i spokoju w miejscach publicznych. Zgłoszenia dotyczyły m.in. osób będących pod wpływem alkoholu, które leżały w śmietnikach, parkach, na ławkach, na parkingach, przed sklepami, na klatkach schodowych, w poczekalni PKS-u, na przystankach komunikacji autobusowej. Interweniowano też wobec awanturujących się w pomieszczeniach instytucji publicznych oraz osób nietrzeźwych, znajdujących się w miejscach publicznych w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu. Prowadzone postępowania skutkowały nałożeniem 12 mandatów karnych, zastosowaniem 18 pouczeń oraz skierowaniem 3 wniosków o ukaranie do sądu. Sąd uznał obwinionych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów i wymierzył 3 kary grzywny na łączną kwotę 800 złotych.

42 osoby odwieziono do Izby Wytrzeźwień, 19 osób do miejsca zamieszkania lub pobytu, natomiast 2 osoby zostały odebrane przez członków rodziny w komendzie przy Batorego.

(opr. m)