Czwartek, 21 stycznia 2021

imieniny: Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego

RSS

Epidemia koronawirusa:

Intrastat – kogo dotyczy, gdzie i kiedy złożyć deklarację?

17.06.2020 14:40 | 0 komentarzy | MK

Handel pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej odbywa się bez skomplikowanych formalności. Wybrani przedsiębiorcy mogą być jednak zobowiązani do rejestracji swoich transakcji w systemie Intrastat.

Intrastat – kogo dotyczy, gdzie i kiedy złożyć deklarację?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Czym jest Intrastat?

Wymiana towarów pomiędzy krajami UE nie jest objęta cłami. Przedsiębiorcy nie mają zatem obowiązku wypełniania dokumentów celnych SAD (Single Administrative Document). Aby gromadzić informacje dotyczące handlu wewnątrzwspólnotowego, wprowadzono system statystyczny – Intrastat. System ten obowiązuje na obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego od 1 stycznia 1993 roku, natomiast w Polsce od momentu przystąpienia do UE, czyli od 1 maja 2004 roku.

Intrastat – kogo dotyczy?

Podmioty, które podlegają systemowi Intrastat, zobowiązane są do systematycznego składania deklaracji Intrastat. Są one przygotowywane osobno dla przywozu i wywozu towarów i dotyczą okresów miesięcznych.

Do składania deklaracji Intrastat mogą być zobowiązane osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, będące podatnikami VAT, które w poprzednim roku sprawozdawczym przekroczyły progi statystyczne dotyczące kwoty obrotów ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wartości progów ustalane są oddzielnie dla przywozu i wywozu.

Progi Intrastat:

  • próg podstawowy – na niższym poziomie, po jego przekroczeniu w przywozie albo wywozie należy przekazywać podstawowe dane o obrotach
  • próg szczegółowy – na wyższym poziomie, po jego przekroczeniu w przywozie albo wywozie należy przekazywać szczegółowe dane o obrotach

Obowiązek składania deklaracji rozpoczyna się od miesiąca, w którym doszło do przekroczenia progów. Firmy, które nie przekroczą wyznaczonych progów, są zwolnione z obowiązku przygotowywania deklaracji Intrastat. Obowiązek sprawozdawczy nie dotyczy również tych towarów, które są z niego wyłączone.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację Intrastat przekazuje się do Izby Celnej w Szczecinie. Aktualnie można robić to za pośrednictwem internetu z wykorzystaniem systemu e-INTRASTAT. System e-INTRASTAT dostępny jest dla podmiotów korzystających z Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

Agencja celna

Obowiązki związane z przygotowywaniem deklaracji może przejąć na siebie agencja celna, która reprezentuje wówczas swojego klienta. Agencja celna wypełnia deklarację i przekazuje w imieniu zleceniodawcy do Izby Celnej. Dla wielu przedsiębiorców taka pomoc okazuje się nieoceniona!

Intrastat – terminy złożenia deklaracji

Dla deklaracji Intrastat okres sprawozdawczy to miesiąc, podczas którego dokonano wewnątrzwspólnotowego przywozu lub wywozu towarów. Deklaracja Intrastat za okres sprawozdawczy powinna być przekazana do służb do 10. dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy dana deklaracja. Ostatnia częściowa deklaracja Intrastat za dany okres sprawozdawczy przekazywana jest również do 10. dnia miesiąca po okresie, którego dotyczy ta deklaracja. Niedotrzymanie obowiązku sprawozdawczego może spowodować nałożenie kary w wysokości od 3 tysięcy złotych za każdy miesiąc.

Materiał zewnętrzny