Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Są pieniądze na przebudowę dróg w Tworkowie i Górkach Śląskich

09.06.2020 16:37 | 3 komentarze | d

– Powiat otrzymał dofinansowanie do realizacji kolejnych inwestycji drogowych – przekazały redakcji Nowin służby prasowe starosty Grzegorza Swobody. O jakie drogi chodzi?

Są pieniądze na przebudowę dróg w Tworkowie i Górkach Śląskich
zdjęcie poglądowe
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Są nimi przebudowa odcinka drogi w Tworkowie oraz przebudowa odcinka ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich. Wstępny koszt całego przedsięwzięcia wynosi 8 848 943 zł. – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach potwierdził już dofinansowanie tego zakresu ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych – wyjaśniają urzędnicy.

Pierwsze przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi powiatowej w Tworkowie. Zakres obejmuje przebudowę jezdni, skrzyżowań, wykonanie ścieżki rowerowej i odtworzenie pobocza. Zostaną również wymienione uszkodzone lub wyeksploatowane krawężniki przy jezdni oraz dostosowane zjazdy z drogi do nowej nawierzchni.

Natomiast kolejną planowaną inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich ul. Ofiar Oświęcimskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919. Zakres obejmuje m.in.: przebudowę jezdni, skrzyżowań, zjazdów z drogi, chodników, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzenie pobocza.

Wkład własne na oba zadania zostanie sfinansowany po połowie przez Powiat, Gminę Krzyżanowice i Gminę Nędza. Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, Powiat zamierza przeprowadzić w lipcu b.r. Pierwsze roboty budowlane paluje się rozpocząć już w sierpniu natomiast końcowy termin realizacji zadań to III kwartał 2021 roku.

źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, oprac. (d)