Niedziela, 28 lutego 2021

imieniny: Romana, Makarego, Lutomira

RSS

Za późno na apel o linię kolejową CPK?

11.06.2020 19:00 | 16 komentarzy | juk

Jeden z opozycyjnych radnych wodzisławskiej rady skrytykował działania koalicji. A poszło o apel o podjęcie działań związanych z przebiegiem linii Kolei Dużych Prędkości przez Wodzisław Śl. – Jest bezcelowy – uważa samorządowiec.

Za późno na apel o linię kolejową CPK?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

WODZISŁAW ŚL. Podczas ostatniej sesji wodzisławscy radni podjęli – choć nie jednogłośnie – apel o podjęcie działań związanych z przebiegiem linii Kolei Dużych Prędkości (KDP) przez Subregion Zachodni w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). A konkretnie by wybrany został taki wariantu, który umożliwi lokalizację przystanku kolejowego na terenie Wodzisławia Śl. Część radnych, która nie poparła apelu, uważa, że na tego typu działania jest już jednak za późno.

Chcą przystanek kolejowy

W ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK proponowany jest przebieg nowych odcinków linii kolejowych, w tym linii kolejowej nr 170 łączącej Katowice z Ostrawą. – Proponowane warianty trasy w ograniczonym zakresie przebiegają przez teren powiatu wodzisławskiego i przede wszystkim nie przewidują na terenie powiatu przystanku kolejowego obsługującego KDP – mówił podczas majowej sesji wodzisławskiej rady rajca Adrian Jędryka. Dodał, że projektowana Kolej Dużych Prędkości dla mieszkańców powiatu będzie szansą na znacznie szybszy dojazd do głównych ośrodków w kraju i za granicą. Dla samorządów będzie natomiast impulsem do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz magnesem przyciągającym nowych przedsiębiorców. – Przebieg trasy KDP przez Wodzisław Śl. umożliwi także efektywną obsługę całego Subregionu Zachodniego, w tym Jastrzębia-Zdrój poprzez uzupełnienie sieci konwencjonalnych linii kolejowych i tym samym otworzy drogę do powstania kolei subregionalnej łączącej ze sobą większe ośrodki Subregionu. Wybór innego wariantu trasy może natomiast oznaczać, że mieszkańcy powiatu zostaną pozbawieni możliwości korzystania z połączeń dalekobieżnych na stacji kolejowej Wodzisław Śl. – argumentował Jędryka.

Apel przekazali dalej

Wodzisławska rada, choć niejednogłośnie, to poparła apel. W efekcie został on również skierowany do kilku adresatów. Wśród nich są m.in.: prezydent Wodzisławia Śl., zarząd powiatu wodzisławskiego, parlamentarzyści oraz radni sejmiku reprezentujący ziemię wodzisławską. Apel wzywa ich do podjęcia działań, które będą zmierzały do wyboru takiego wariantu przebiegu linii KDP, który umożliwi lokalizację przystanku kolejowego na terenie Wodzisławia Śl. Ponadto, radni poprosili radę powiatu wodzisławskiego oraz rady miast i gmin powiatu wodzisławskiego o poparcie apelu.