Piątek, 30 lipca 2021

imieniny: Julity, Ludmiły, Rościsława

RSS

Są pieniądze na wymianę źródła ciepła w Żorach

04.06.2020 13:01 | 1 komentarz | ska

Prezydent Miasta Żory ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory w 2021 roku. O wsparcie finansowe może ubiegać się osoba fizyczna, będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie miasta Żory, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie.

Są pieniądze na wymianę źródła ciepła w Żorach
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Są pieniądze na wymianę źródła ciepła w Żorach

Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, z wyeliminowaniem możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych oraz wzrost wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Miasto Żory ujednoliciło Program ograniczenia niskiej emisji oraz Program „Czyste powietrze”, na zasadzie obowiązku złożenia dokumentacji w obydwu realizacjach.

Dofinansowanie można uzyskać na wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz gazowe na nowe źródło ciepła, takie jak: kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy kondensacyjny, pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne. Istnieje również możliwość uzyskania wsparcia finansowego na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.  

Nabór wniosków potrwa do momentu osiągnięcia liczby 240 wniosków, pozostałe stanowić będą listę rezerwową lub zostaną przeniesione na rok kolejny. Formularz wniosku dostępny jest w budynku Urzędu Miasta Żory, przy Rynku 9, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zory.pl, oraz na stronie www.zory.pl. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, przy. Rynku 9, w pokoju 303.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 43 48 138 lub 32 43 48 145. Zapytania można kierować na adres e-mail zze@um.zory.pl