Wtorek, 13 kwietnia 2021

imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina

RSS

Sesja nadzwyczajna. Klima zażądał przeprosin od Polowego i Fiołki

03.06.2020 20:29 | 5 komentarzy | ma.w

Za wypowiedź włodarza miasta o "cynicznym i ohydnym uprawianiu polityki" po krótkiej sesji z 27 maja szef klubu RSS Nasze Miasto (wypowiedź na konferencji posesyjnej) Piotr Klima zażądał od przewodniczącego rady miasta i prezydenta Raciborza przeprosin - na sesji i w mediach. Swoje żądanie poprzedził obszernym oświadczeniem na sesji.

Sesja nadzwyczajna. Klima zażądał przeprosin od Polowego i Fiołki
Piotr Klima przemawiał na nadzwyczajnej sesji 3 czerwca
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Oświadczenie Radnego Piotra Klimy w sprawie sesji Rady miasta Racibórz zwołanej na dzień 27 maja 2020

Sesja zwołana na dzień 27 maja 2020 miała przebieg nietypowy i była niechlubnym wyjątkiem w 30 letniej historii Samorządu Raciborskiego : musiała zostać zamknięta bez procedowania większości spraw ujętych w porządku obrad ,ponieważ Radni nie chcieli zgodzić się z pozbawianiem ich prawa do głosowania ,zgłoszonego przez moja osobę wniosku formalnego o zmianę porządku obrad. Wniosek dotyczył sprawy niezwykle istotnej tj wprowadzenia do porządku obrad omówienia sytuacji Szpitala w Raciborzu w okresie pandemii ,co miał uczynić ekspert ,lekarz specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego.

W trakcie sesji Przewodniczący Rady insynuował wielokrotnie, że moje zachowanie jest niezgodne ze statutem miasta ,co było oczywistą nieprawdą.

Po 2 godzinnej dyskusji i braku przyjęcia jakiegokolwiek porządku obrad sesja musiała zostać zamknięta.

Fakt ten spowodował ukazanie się na stronie internetowej UM Racibórz informacji z oceną wspomnianej sesji ,jak również Prezydent Miasta udzielił mediom wywiadu ,związanego z wzmiankowana sesją. Zarówno komunikat jaki i wywiad Prezydenta zawierały treści godzące w moje dobre imię ,imię osoby będącej osobą zaufania publicznego ze względu na:

-posiadany zawód i prowadzoną działalność gospodarczą

-jeden z najdłuższych staży w piastowaniu mandatu radnego miejskiego wśród obecnych członków Rady Miasta

Dodatkowo zarówno komunikat jak i wywiad Prezydenta zawierały treści nieprawdziwe co do zapisów statutu miasta( powielały wystąpienia Przewodniczącego Rady w trakcie sesji) oraz wykraczały poza kompetencje Prezydenta.

Komunikat na stronie UM jest niepodpisany, lecz można domniemywać, że wydał go w imieniu Prezydenta upoważniony urzędnik ,wywiadu Prezydent udzielił osobiście. Prezydent Miasta i jego urzędnicy nie mają żadnych uprawnień do występowania w imieniu Rady Miasta , nie leży też w ich kompetencjach recenzowanie radnych i przebiegu obrad .

To Rada Miasta, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest organem kontrolnym Prezydenta , odwrotna rola jest niedopuszczalna. Komunikaty oceniające radnych wydawane przez Prezydenta lub w jego imieniu są niedopuszczalne.

W dniu 2 06 2020 ukazało się oświadczenie Przewodniczącego Rady ,a raczej opinia prawna podpisana jako oświadczenie Przewodniczącego.

Zarówno wystąpienia Przewodniczącego Rady w trakcie sesji jak i oświadczenie wczoraj wydane, komunikat na stronie UM oraz wywiad Prezydenta zawierały treści pomawiające moją osobę ,z których wynikało ,ze złożyłem wniosek formalny niezgodny ze statutem miasta, co jest oczywistą nieprawdą i wymaga sprostowania co niniejszym czynię.

Ustawa o samorządzie gminnym w Art. 20. Ust 1a stanowi:

Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Z powyższego przepisu wynika, że o zmianie porządku obrad decydują radni a nie Przewodniczący lub Prezydent. Ustawa ani statut miasta nie precyzują czego ma dotyczyć wniosek o zmianę porządku obrad. W dobie pandemii uzupełnienie porządku obrad sesji o wystąpienie eksperta i dyskusję nad stanem szpitala, którego usług mieszkańcy są pozbawieni już prawie 3 miesiące ,było nie tylko celowe ale tez istotne dla całej lokalnej społeczności.

Ludzie:

Piotr Klima

Piotr Klima

Radny Gminy Racibórz