Czwartek, 9 lipca 2020

imieniny: Lukrecji, Weroniki, Anatolii

RSS

Czy prezydent Polowy chce rozwoju sportu?

02.06.2020 23:29 | 1 komentarz | ma.w

Troje radnych opozycji - Justyna Henek - Wypior, Paweł Rycka i Michał Kuliga - przepytało, w formie interpelacji, prezydenta Raciborza z jego planów w zakresie edukacji, zwłaszcza kształcenia dzieci utalentowanych sportowo. Skoncentrowali się na SP15 i SP18. Włodarz miasta odpowiedział im, że rozwój sportu leży mu na sercu.

Czy prezydent Polowy chce rozwoju sportu?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pytanie radnych: Jakie są zasady prowadzenia rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Racibórz, tj. czy jest ustalona polityka wprowadzająca limity przyjęć dla kandydatów spoza obwodu, czy ustalono maksymalną liczbę oddziałów dla poszczególnych roczników, czy uwzględniono maksymalne obłożenie szkoły w trybie jednozmianowym na bazie obecnie funkcjonujących sal lekcyjnych i gimnastycznych?Odpowiedź prezydenta: Dyrektorzy szkół prowadzą politykę naborową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W pierwszej kolejności do jednostek zapisywane są dzieci z obwodu szkoły. Po naborze dyrektor ma możliwość zapisania do placówki dziecko spoza obwodu, przy czym liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 dzieci.

Czy w którejś z raciborskich szkół nastąpiły trudności z naborem w stosunku do lat poprzednich?


W żadnej ze szkół nie nastąpiły trudności z naborem. Każda z jednostek objęła rekrutacją zaplanowaną liczbę dzieci.

Czy zmieni się ilość oddziałów sportowych tworzonych w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 w stosunku do lat ubiegłych? Jeżeli tak, to proszę podać przyczynę takiej zmiany. Kiedy faktycznie zakończony został nabór do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 15? (w szczególności klasa IV sportowa – ogólnorozwojowa)Liczba oddziałów sportowych w szkołach została zaplanowana przez dyrektorów w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2020/2021, przy czym w przypadku oddziału sportowego w klasie IV w Szkole Podstawowej nr 15 w związku z niezakończonym naborem do ww. oddziału na dzień 21 kwietnia br. nie miałem możliwości prawnych do podjęcia pozytywnej decyzji.

W jakiej formie, w jakiej liczebności grup i w których szkołach będą prowadzone zajęcia sportowe, w tym zajęcia ponadprogramowe?W oddziałach sportowych zajęcia sportowe będą prowadzone w liczbie 10 godzin tygodniowo. Oddziały sportowe funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 15 i w Szkole Podstawowej nr 18. Liczba dzieci w grupie jest ustalana indywidualnie z dyrektorem.

Jaka jest aktualna polityka Pana Prezydenta i WEKiS, dotycząca krzewienia sportu w Gminie Racibórz, biorąc pod uwagę zlecone i sfinansowane ze środków publicznych badania/ opracowania dotyczące m.in. rozwoju sportu oraz klubów sportowych?

Rozwój sportowy w Raciborzu leży mi na sercu, czego dowodem jest m.in. zlecenie opracowania audytu dot. piłki nożnej. Aktualnie podejmuję działania organizacyjne zgodnie z zaleceniami audytu w porozumieniu ze środowiskiem piłkarskim.