Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

imieniny: Adolfa, Tymona, Pafnucego

RSS

Rafako po walnym. Spółka ma nadal istnieć, wielkie odbicie na giełdzie

28.05.2020 16:15 | 4 komentarze | żet
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2020 17:29

TEKST AKTUALIZOWANY

28 maja odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rafako. Zasadniczym punktem obrad było przyjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki.  Akcjonariusze jednogłośnie opowiedzieli się za dalszym istnieniem Rafako.

Rafako po walnym. Spółka ma nadal istnieć, wielkie odbicie na giełdzie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wiara w Rafako

- Wynik głosowania oczywiście cieszy i zarząd wierzył, że właśnie taki będzie. Niedawny, znaczny wzrost kursu naszych akcji, pokazał, że rynek także wierzy w Rafako. Oczywiście czeka nas głęboka restrukturyzacja, zgoda na kontynuowanie działalności to zarazem oczekiwanie głębokich zmian organizacyjnych, także w strukturze zatrudnienia - powiedziała po NWZA Agnieszka Wasilewska-Semail, p.o. prezes zarządu Rafako S.A.

A. Wasilewska-Semail wskazała na role, jakie ma do odegrania Rafako. W krótkiej perspektywie jest to dokończenie budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III. W długiej - udział w transformacji energetycznej Polski. Zdaniem p.o. prezes Rafako, na dziś najważniejszym zadaniem jest poprawa rentowności kontraktów.

W przetrwaniu trudnego czasu ma pomóc wyceniany na 2,2 mld zł portfel zamówień (wcześniej Rafako informowało, że wartość zdrowych, tj. rentownych zamówień, szacuje się na kwotę ok. 1 mld zł), a także kompetentna i oddana firmie załoga. - Czeka nas wiele pracy i wyrzeczeń – dodała prezes Rafako.

Wielka strata

Zarówno zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy jak i poddanie pod głosowanie uchwały o dalszym istnieniu Rafako było konsekwencją ogromnej straty spółki za zeszły rok*. Publikację szczegółowego raportu rocznego Rafako (za 2019 r.) zapowiedziano na 22 czerwca.

Przed spółką z Raciborza wciąż wiele niewiadomych, do których w pierwszym rzędzie należy zaliczyć wspomnianą już kwestię dokończenia budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III (i zawarcie aneksu do umowy z Tauronem, który zamówił nowy blok), a także... poszukiwanie inwestora strategicznego. Dotychczasowy właściciel 33,33% akcji - spółka PBG S.A. - wystawił je na sprzedaż. Ściśle rzecz ujmując, zrobił to zarządca PBG, czyli spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja.

PBG sprzeda akcje Rafako

Wprowadzenie zewnętrznego zarządcy do PBG S.A. ma związek z postępowaniem sanacyjnym PBG, które toczy się przed sądem. Prawdopodobnie doprowadzi ono do sprzedaży majątku PBG. Przychody z tej operacji zostaną rozdzielone pomiędzy wierzycieli przedsiębiorstwa. Jednym ze składników majątku PBG jest wspomniany pakiet 33,33% akcji Rafako.

Wszystko to oznacza, że Rafako już wkrótce zmieni właściciela. Niewykluczone, że pakiet akcji Rafako zapewniający kontrolę nad spółką z Raciborza zostanie przejęty przez państwo, np. przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którym zarządza Polski Fundusz Rozwoju. PFR już teraz posiada 9,9% akcji Rafako i jest drugim po PBG S.A. posiadaczem akcji Rafako. W grę może wchodzić również pozyskanie inwestora z branży.

Odbicie na giełdzie

Wystawienie na sprzedaż 33,33% akcji Rafako, których posiadaczem jest PBG, nie pozostało bez wpływu na notowania raciborskiego przedsiębiorstwa. Notowania, które w ostatnich miesiącach zanotowały spektakularny spadek wartości. Historyczne minimum padło 12 marca, gdy pojedynczy walor Rafako kosztował 37 groszy. Choć w kolejnych tygodniach część tych strat udało się odrobić, to faktyczne odbicie nastąpiło wraz z podaniem informacji o wystawieniu na sprzedaż akcji Rafako znajdujących się w posiadaniu PBG. 28 maja notowania Rafako wzrosły do 1,28 zł za akcję.

Przetasowania we władzach

Przygotowania do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Rafako spowodowały również przetasowania we władzach przedsiębiorstwa. Najpierw ze stanowiska przewodniczącej rady nadzorczej odwołano Małgorzatę Wiśniewską z PBG, a następnie prezesa Pawła Jarczewskiego. Obecnie obowiązki prezesa przedsiębiorstwa pełni Agnieszka Wasilewska-Semail, które była prezesem Rafako w latach 2014-2018.

Obecnie skład zarządu Rafako przedstawia się następująco: prezes Agnieszka Wasilewska-Semail, wiceprezes Jacek Drozd, wiceprezes Radosław Domagalski-Łabędzki oraz członek zarządu - Michał Sikorski.

28 maja NWZA Rafako dokonało kolejnych zmian w radzie nadzorczej raciborskiego przedsiębiorstwa. Odwołano Adama Szyszkę, a powołano Bartosza Sierakowskiego.

Wojciech Żołneczko

* Wynikało z artykułu 397 Kodeksu Spółek Handlowych, który stanowi: Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.


Zobacz również: