Niedziela, 25 października 2020

imieniny: Darii, Wilhelminy, Sambora

RSS

Zapytaj prawnika: Czy rodzice zawsze mogą reprezentować dziecko?

30.05.2020 07:00 | 0 komentarzy | ż

- Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka, jednakże są sytuacje gdy nie mogą go reprezentować - pisze radca prawny i mediator Natalia Lewandowska-Fac.

Zapytaj prawnika: Czy rodzice zawsze mogą reprezentować dziecko?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka, jednakże są sytuacje gdy nie mogą go reprezentować. Poza brakiem przysługiwania władzy rodzicielskiej mowa tu o:

  • czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską
  • oraz przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego rodzica środków utrzymania i wychowania.

Wyłączenia te można najkrócej opisać jako sprzeczność interesów. W pierwszym przypadku chodzi o czynności dokonywane między rodzeństwem, w tym między dziećmi przysposobionymi bądź naturalnymi i przysposobionymi, pod warunkiem przysługiwania rodzicom władzy rodzicielskiej. W drugim przypadku zaś za niedopuszczalne uznano reprezentowanie dziecka przez rodzica przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem.

Wskazane wyżej wyłączenie przedstawicielstwa ustawowego rodziców nie dotyczy czynności polegających na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka oraz dotyczących należnych dziecku od drugiego rodzica środków utrzymania i wychowania. Możliwa jest więc reprezentacja dziecka przez jednego z rodziców przy dochodzeniu alimentów przez dziecko od drugiego z rodziców. Wyjątkiem są także nieodpłatne przysporzenia na rzecz dziecka.


Masz problem prawny? Pisz: redakcja@nowiny.pl

ZAPYTAJ PRAWNIKA to cykl Nowin Raciborskich publikowany co tydzień na łamach gazety. TUTAJ można znaleźć inne zagadnienia omówione przez panią mecenas.