Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Godziny nadliczbowe nauczycieli a praca zdalna. Jak sytuacja kształtuje się w samorządach ziemi raciborskiej?

21.05.2020 10:54 | 6 komentarzy | mad, ma.w

Miasto Racibórz oraz powiat raciborski ukazują, że choć nauka odbywa się w domach, przez internet, to wydatki oświatowe wcale nie maleją. Kadry pedagogiczne placówek podległe tym organom wykazały spore nadgodziny. Rozeznaliśmy analogiczną sytuację w samorządach ziemi raciborskiej.

Godziny nadliczbowe nauczycieli a praca zdalna. Jak sytuacja kształtuje się w samorządach ziemi raciborskiej?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Prezydent Raciborza Dariusz Polowy podał na comiesięcznej, posesyjnej konferencji prasowej, że wydział edukacji, kultury i sportu weryfikuje zgłoszenia ze szkół, dotyczące wypłat za godziny nadliczbowe. Raciborscy nauczyciele wykazali, że było ich między 16 marca, a 17 kwietnia - 2936. Z kolei Sylwia Sitarz, kierowniczka Biura Obsługi Starosty raciborskiego Grzegorza Swobody przekazała Nowinom, że w okresie od 25 marca do 24 kwietnia, dyrektorzy poległych starostwu placówek przedłożyli informację, że godziny ponadwymiarowe zostały zrealizowane na poziomie ok. 72% na łączną kwotę ok. 350 000 zł.

Chcąc rozeznać analogiczną sytuację w pozostałych samorządach ziemi raciborskiej, skierowaliśmy do urzędów miast i gmin pytanie, czy podobnie jak Racibórz i powiat raciborski odnotowali w prowadzonych placówkach oświatowych niepokojącą liczbę nadgodzin w okresie od 25 marca do 24 kwietnia. Oto co ustaliliśmy.

Nędza

Sekretarz Nędzy Krystian Dolipski przekazał nam, że gmina wystąpiła do dyrektorów szkół o przedłożenie dokumentacji opisującej sposób realizacji i rozliczania godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. - Aktualnie spływają dokumenty, które zostaną poddane analizie - wyjaśnia sekretarz.

Krzanowice

W Krzanowicach nadgodziny się pojawiły, jednak było ich znacznie mniej w porównaniu do poprzedniego miesiąca. - Nadgodziny zostały wykazane przez dyrektorów szkół, jednak ich liczba była znacznie mniejsza w stosunku do poprzedniego miesiąca o ok. 60%. Natomiast przedszkola nie wykazały żadnych nadgodzin, bowiem w powyższym okresie realizowana była jedynie podstawa programowa - odpowiedziała sekretarz Joanna Tkocz.- Sytuacja jest na bieżąco monitorowana i weryfikowana - zapewnia w odpowiedzi pani sekretarz.

Kornowac

W Kornowacu, jak dowiedzieliśmy się od sekretarza Radosława Łuszcza, w skazanym przez nas okresie dyrektorzy placówek oświatowych nie wykazali nadgodzin.

Kuźnia Raciborska

W przypadku Kuźni Raciborskiej w obowiązujących na marzec 2020 roku arkuszach organizacyjnych placówek prowadzonych przez gminę zatwierdzonych było 310,64 godzin ponadwymiarowych tygodniowo. - W zgodzie z obowiązującym ramowym planem nauczania i rozporządzeniem MEN z 20 marca „§ 7. 2. Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia”. - wskazuje Anna Mainusz, kierownik referat edukacji, sportu i promocji kuźniańskiego urzędu gminy. Dyrektorzy placówek w uzgodnieniu z organem prowadzącym określili, które zajęcia nie mogą być realizowane w nauczaniu zdalnym i jednocześnie, które godziny z godzin ponadwymiarowych ulegają zawieszeniu. W marcu wykazano i wypłacono 1028,65 godzin (257,16 godzin/tygodniowo), co stanowi 83,10% godzin zaplanowanych w arkuszu – na kwotę 44 5463,44 zł. W kwietniu wykazano i wypłacono 893,25 godzin (223,31 godzin/tygodniowo), co stanowi 72,17% godzin zaplanowanych w arkuszu, na kwotę 38 687,32 zł. W marcu wypłacono także jeszcze godziny zastępstw za nieobecnych nauczycieli – 128 godzin. W kwietniu – żadnych zastępstw nie było, ze względu na nauczanie zdalne. - Zrealizowana i wykazana przez placówki liczba godzin ponadwymiarowych nie okazała się niepokojąca dla organu prowadzącego. Nie przeprowadzono w tym zakresie żadnej kontroli doraźnej - mówi A. Mainusz.

Krzyżanowice

W gminie Krzyżanowice, jak wskazała sekretarz Małgorzata Krzemien, zostały wypłacone natomiast tylko te nadgodziny, które wynikają z projektów organizacyjnych oraz z realizacji planów nauczania.

Pietrowice Wielkie

Cecylia Pawlasek, inspektor oświaty pietrowickiego urzędu gminy informuje z kolei, że w okresie przez nas wskazanym nadgodzin było 310, co przełożyło się na kwotę 15 tys. 430 zł. W porównaniu do lutego, nadgodzin było niewiele, bo wówczas było ich 1023, co daje 45 tys. 276 zł. - Wykazy godzin zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez organ prowadzący - wyjaśnia inspektor Pawlasek.

Rudnik

Sekretarz Rudnika Joanna Kosel, odpowiadając na nasze pytanie, przyznała, że we wskazanym przez nas okresie dyrektorzy szkół i przedszkoli podległych gminie wykazali mniejszą ilość nadgodzin do analogicznego okresu poprzedniego miesiąca.Ludzie:

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza

Grzegorz Swoboda

Grzegorz Swoboda

Starosta Raciborski

Joanna Kosel

Joanna Kosel

Sekretarz Gminy Rudnik

Joanna Tkocz

Joanna Tkocz

Sekretarz Gminy Krzanowice

Krystian Dolipski

Krystian Dolipski

Sekretarz Gminy Nędza

Małgorzata Krzemien

Małgorzata Krzemien

Sekretarz Gminy Krzyżanowice

Radosław Łuszcz

Radosław Łuszcz

Sekretarz Gminy Kornowac

Sylwia Sitarz

Sylwia Sitarz

Kierownik Biura Obsługi Starosty raciborskiego