Czwartek, 26 listopada 2020

imieniny: Delfiny, Lechosława, Konrada

RSS

Epidemia na Śląsku:

Kiedy samorządy powiatu raciborskiego otworzą przedszkola?

04.05.2020 14:33 | 2 komentarze | mad
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2020 09:23

Od 6 maja przedszkola mogą ponownie zostać otwarte, ale tak się nie stanie w wielu miastach województwa śląskiego. Sprawdziliśmy, jakie decyzje podjęto w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu raciborskiego.

Kiedy samorządy powiatu raciborskiego otworzą przedszkola?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zgodnie z zapowiedzią rządu, od 6 maja nastąpi otwarcie przedszkoli, a decyzję podejmą organy założycielskie. Otwarcie placówek wiąże się jednak z dostosowaniem ich do reżimu sanitarnego. Z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wynika m.in., że grupy przedszkolne powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza, niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN. Dyrektorzy powinni zadbać o to, aby ograniczyć w placówkach przebywanie osób z zewnątrz, natomiast przy wejściach do budynków mają znaleźć się płynny do dezynfekcji rąk, z których mają korzystać dorośli. W placówce musi być również wyznaczona przestrzeń do izolacji dzieci z objawami chorobowymi. Jakie decyzje podjęto w gminach?

Kuźnia Raciborska zapowiedziała uruchomienie przedszkoli wraz z 6 maja, jednak nie dla wszystkich dzieci. Zgodnie z wytycznymi GIS, placówki zostaną najpierw otwarte dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk wyjaśnia, że na podstawie zgłoszeń ze strony rodziców, została sporządzona lista dzieci, które od najbliższej środy będą uczęszczały do placówek. - Pozostałe dzieci nadal pozostają pod opieką rodziców – wskazuje zastępczyni burmistrza Pawła Machy. Najpewniej placówki w pełni zostaną uruchomione do 25 maja. 

W gminie Nędza przedszkola zostaną otwarte 25 maja. Wójt Anna Iskała mówi, że postanowienie to podyktowane jest z jednej strony decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wskazało zamknięcie placówek oświatowych do 24 maja, a z drugiej strony rozpoznaniem wśród rodziców, którzy wyrazili taką wolę. Anna Iskała zwraca również uwagę na położenie Górek Śląskich, bo te graniczną z powiatem rybnickim, a to właśnie Rybnik jest aktualnie największym ogniskiem zakażeń SARS-CoV-2 w województwie śląskim i jedno z większych w Polsce, ze względu na sytuację epidemiologiczną w KWK ROW Ruch Jankowice. - Decyzja podyktowana jest bezpieczeństwem - wyjaśnia pani wójt. Placówki do czasu otwarcia mają zostać przystosowane do reżimu sanitarnego.

W Pietrowicach Wielkich ostateczna decyzja w sprawie uruchomienia przedszkoli jeszcze nie zapadła. Ta, jak przekazał nam sekretarz Gabriel Kuczera, ma zostać podjęta we wtorek 5 maja na spotkaniu władz gminy z dyrektorami placówek.

W Krzanowicach nie znają jeszcze dokładnej daty, kiedy przedszkola zostaną uruchomione, ale tak jak w przypadku Nędzy prawdopodobnym terminem jest 25 maja. Sekretarz Joanna Tkocz wskazuje, że decyzja ta podyktowana jest wytycznymi GIS, czyli dostosowaniem placówek do reżimu sanitarnego, ale i wolą rodziców, którzy nie wskazują na pilną potrzebę uruchomienia przedszkoli.

Sekretarz Kornowaca Radosław Łuszcz mówi nam natomiast, że w gminie nie zapadła jeszcze decyzja, kiedy przedszkola zostaną uruchomione. - Decyzja zostanie podjęta 7 maja na spotkaniu wójta z dyrektorami placówek - wyjaśnia.

Podobna sytuacja jak w Kornowacu jest w Krzyżanowicach. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach Daria Wieczorek przekazała nam, że decyzja w tej sprawie nie została podjęta, ale ma zapaść jeszcze dzisiaj.

A jak będzie w Rudniku? Sekretarz Joanna Kosel mówi, że w gminie nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, kiedy przedszkola zostaną uruchomione. - Na pewno nie będzie to 6 maja - zapowiada. W rozmowie z Nowinami J. Kosel przyznaje, że odbyło się już spotkanie z dyrektorami placówek, którzy mają m.in. rozpoznać, ile rodziców chce wysłać swoją pociechę do przedszkola. Na stronie internetowej urzędu pojawiła się natomiast informacja mówiąca o tym, że uruchomienie przedszkoli wiąże się z dostosowaniem ich do reżimu sanitarnego. - Szczegółowe wytyczne GIS są niewspółmierne do realnych możliwości naszych przedszkoli, w kwestii zarówno architektonicznej, jak i specyfiki pracy personelu pomocniczego i grona pedagogicznego tych placówek. W związku z powyższym, w aspekcie wzrastającej liczby zachorowań w województwie śląskim, wspólnie z dyrektorami przedszkoli podjęliśmy decyzję o dalszym zawieszeniu stacjonarnego funkcjonowania przedszkoli - czytamy w komunikacie. Dalej wskazano, że na decyzji „zaważyło również znikome zainteresowanie rodziców dzieci przedszkolnych”. - W przypadku zmiany sytuacji pracujących rodziców, których sytuacja zawodowa i rodzinna zmusi do szukania opieki dla dziecka w przedszkolu, prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola lub Urzędem Gminy w Rudniku - dodają urzędnicy. Samorząd zapewnia, że jako organ prowadzący wraz z dyrektorami „na bieżąco monitoruje sytuację, aby w momencie pojawienia się akceptowalnych wytycznych GIS, podjąć kroki w kierunku otwarcia placówek przedszkolnych”. Kolejne informacje w tej sprawie urząd gminy ma przedstawić do 15 maja.Ludzie:

Anna Iskała

Anna Iskała

Wójt gminy Nędza.

Daria Wieczorek

Daria Wieczorek

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach (z siedzibą w Tworkowie)

Gabriel Kuczera

Gabriel Kuczera

Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie

Joanna Kosel

Joanna Kosel

Sekretarz Gminy Rudnik

Joanna Tkocz

Joanna Tkocz

Sekretarz Gminy Krzanowice

Paweł Macha

Paweł Macha

Burmistrz Kuźni Raciborskiej.

Radosław Łuszcz

Radosław Łuszcz

Sekretarz Gminy Kornowac

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej