Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

Co dalej z Rafako? Akcjonariusze zdecydują o istnieniu przemysłowego symbolu Raciborza

29.04.2020 12:18 | 2 komentarze | żet
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2020 12:47

Na 28 maja zapowiedziano zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rafako S.A. W porządku obrad znajduje się "Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki".

Co dalej z Rafako? Akcjonariusze zdecydują o istnieniu przemysłowego symbolu Raciborza
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Gigantyczna strata

Zwołanie zgromadzenia akcjonariuszy w celu przyjęcia uchwały o istnieniu spółki wynika z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Art. 397 KSH stanowi:

Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

W 2019 r. Rafako S.A. odnotowalo skumulowaną stratę w wysokości 257,956 mln zł. Ta kwota przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rafako S.A. wpłynęło od Bartosza Sierakowskiego - wiceprezesa spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która aktualnie zarządza PBG S.A. To właśnie chylące się ku upadkowi PBG S.A. posiada większościowy pakiet akcji raciborskiego przedsiębiorstwa.

W porządku obrad zaplanowanego na 28 maja NWZA znalazła się również uchwała o zmianach w Radzie Nadzorczej Rafako S.A.

Wielkie kontrakty przestały być rentowne

Zarząd Rafako pisze w liście do akcjonariuszy, kontrahentów, partnerów i współpracowników m.in. o przeszacowaniu kluczowych kontraktów, co miało negatywny wpływ na wyniki Rafako. Dalej zwraca uwagę, że obniżenie rentowności kontraktów długoterminowych wynikało z nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów i usług budowlano-montażowych w latach 2017-2019. Swoje zrobiło też wydłużenie terminu realizacji kontraktów, co miało być spowodowano "okolicznościami obiektywnymi".

Zdrowe zamówenia za miliard

Jednocześnie zarząd przedsiębiorstwa zwraca uwagę, że wartość portfela "zdrowych", czyli generujących dodatnią marżę zamówień, wynosi około jednego miliarda złotych. Średnia marża generowana na tych projektach ma przekraczać 8,7%. Zarząd Rafako nie widzi też zagrożenia dla realizacji rozpoczętych projektów.

"Uzasadnione przesłanki" do istnienia Rafako

Wpływy w wysokości "kilkudziesięciu milionów złotych" mają zostać zapewnione dzięki "dezinwestycji w zakresie aktywów niemających kluczowego charakteru z punktu widzenia działalności spółki", a także dalszej "optymalizacji kosztowej" przedsiębiorstwa. Pieniądze mają zostać przeznaczone na poprawę i utrzymanie płynności spółki.

Zdaniem zarządu Rafako istnieją więc "uzasadnione przesłanki" do podjęcia przez akcjonariuszy uchwały o dalszym istnieniu spółki.

Poniżej publikujemy pełną treść listru zarządu do akcjonariuszy i partnerów Rafako S.A.:

List zarządu Rafako S.A. [PDF]