Piątek, 14 maja 2021

imieniny: Bonifacego, Macieja, Dobiesława

RSS

Chcą zachęcić mieszkańców do segregacji śmieci

02.05.2020 07:00 | 8 komentarzy | juk

Mieszkańców Wodzisławia Śl. czekają zmiany zasad odbioru śmieci. Radni już je uchwalili, ale obowiązywać zaczną od nowego roku.

Chcą zachęcić mieszkańców do segregacji śmieci
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

WODZISŁAW ŚL. Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Wodzisławiu Śl. został przyjęty nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, a także dwie uchwały: w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Co to oznacza? W dużym uogólnieniu to, że wodzisławscy radni przyjęli nowe zasady dla systemu śmieciowego w mieście. Mają one obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Prawdopodobnie od tego momentu będzie też obowiązywać nowa stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów, ale jej wysokość dopiero poznamy. Obecnie wynosi ona 26,10 zł od osoby na miesiąc (zbiórka selektywna).

Nowe pojemności worków i pojemników

W efekcie wprowadzonych zmian w zabudowie jednorodzinnej miasto wyposaży nieruchomości w worki lub pojemniki z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie, czyli na: papier (1 worek 120 l na miesiąc), szkło (1 worek 80 l na miesiąc), tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe (2 worki 120 l na miesiąc), bioodpady (1 pojemnik 240 l). – Właściciele nieruchomości, którzy zostaną zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklarujących posiadanie na nieruchomości kompostownika przydomowego i kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w tym kompostowniku nie będzie dostarczany pojemnik na ten odpad – informuje Weronika Hołomek, kierownik wydziału gospodarki komunalnej w wodzisławskim magistracie.

Zachęta do zbiórki selektywnej

Odbiór odpadów komunalnych również ulegnie zmianie. W zabudowie wielolokalowej śmieci zmieszane będą odbierane 2 razy w tygodniu. Aktualnie są one odbierane 3 razy w tygodniu. Również śmieci zbierane w systemie selektywnym będą obierane 2 razy w tygodniu. – Powyższa zmiana ma na celu zachęcenie mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów – tłumaczy kierownik Hołomek.

Zmiany dotyczą również przyjmowania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Od nowego roku odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą w ilości: 800 kg na 3 lata na nieruchomość lub lokal mieszkalny. Aktualnie można oddawać 500 kg na rok na nieruchomość lub lokal mieszkalny. Uszczegółowiono także zapisy odnoszące się do zużytych opono, które będą odbierane jak dotychczas – w ilości 8 opon na nieruchomość, ale również na lokal mieszkalny.

Ludzie:

Wojciech Krzyżek

Wojciech Krzyżek

Zastępca Prezydenta Wodzisławia