Czwartek, 21 stycznia 2021

imieniny: Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego

RSS

Epidemia koronawirusa:

W Rybniku działają już wszystkie targowiska

23.04.2020 11:31 | 0 komentarzy | acz

Wszystkie targowiska w Rybniku są już czynne. Zarówno handlujący, jak i klienci muszą przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

W Rybniku działają już wszystkie targowiska
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Targowisko przy ulicy Hallera działa od 14 kwietnia. Od 18 kwietnia Rybnickie Służby Komunalne (administrator miejskich targowisk) uruchomiły wszystkie miejskie targowiska.

Na targowiskach w dzielnicach Maroko-Nowiny i Boguszowice handlujący mogą zajmować dotychczasowe miejsca z zachowaniem wymaganych odległości. Na targowisku przy ul. Hallera zajmowanie straganów w sektorze spożywczym możliwe jest dopiero po wskazaniu konkretnego miejsca przez pracownika Działu Targowisk i Parkingów. Ilość straganów przypadająca na 1 handlującego jest ograniczona – Rybnickie Służby Komunalne proszą handlujących o uwzględnienie tej kwestii przy załadunku towaru. W sektorze przemysłowym obowiązywać będzie dotychczasowy przydział miejsc z uwzględnieniem ograniczeń (bezwzględny zakaz „wystawek”, ekspozycja towaru umożliwiająca zachowanie wymaganych odstępów pomiędzy sprzedającymi).

Przypominamy, że zarządcy targowisk otrzymali rekomendacje dotyczące funkcjonowania tego typu obiektów. Obejmują one rygorystyczne stosowanie wymagań higienicznych, takich jak: dbałość o odstępy między klientami, ograniczenie liczby klientów przebywających jednocześnie na targowisku, zapewnienie przy wejściu na targowisko pojemników z płynem dezynfekcyjnym i rękawiczek jednorazowych. Prosimy o stosowanie się do wytycznych i przestrzeganie zaleceń administratora targowisk.

Warto zwrócić uwagę, że czasowe zamknięcie targowisk oraz ograniczenia w ich funkcjonowaniu to dodatkowe koszty i straty dla miasta. W marcu odnotowano straty finansowe w wysokości 36 937 zł z tytułu opłaty targowej oraz 4 305,18 zł z tytułu opłat RSK (opłata za zajęcie miejsca handlu, dzierżawa gruntu). W kwietniu RSK zakłada straty finansowe w wysokości 54 484 zł z tytułu opłaty targowej oraz 19 253,82zł z tytułu opłat RSK. Dodatkowo, na potrzeby dalszego funkcjonowania targowisk, poniesione zostaną kolejne wydatki związane z zakupem środków dezynfekcyjnych zgodnie z przyjętymi wytycznymi na poziomie 5 000 zł miesięcznie.

W kolejnych miesiącach, zakładając handel na straganach wyłącznie artykułami branży spożywczej oraz ogrodniczej, a także przy zastosowaniu 50% ulgi na czynsz za dzierżawę gruntu pod pawilony i kioski handlowe na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 183/2020 z dnia 31.03.2020 r., prognozowane straty przychodów wyniosą 32 000 zł miesięcznie z tytułu opłaty targowej i 20 000 zł z tytułu opłat RSK.