Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Radni będą obradować przez internet

20.04.2020 07:00 | 0 komentarzy | juk

Sesje rad miejskich, gmin i powiatów mogą odbywać się zdalnie. Odpowiednią podstawę prawną przyjął już rząd. To koniec niepewności samorządowców, którzy nie wiedzieli, czy mogą w ten sposób działać.

Radni będą obradować przez internet
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

WODZISŁAW ŚL. W marcu wodzisławscy radni spotkali się na sesji jeszcze w gmachu magistratu. Okoliczności już wówczas były wyjątkowe, a zagrożenie koronawirusem znaczne, dlatego część rajców uczestniczyła w obradach w rękawiczkach. Zostali też tak rozsadzeni, by zachować bezpieczną odległość między sobą. Było to prawdopodobnie ostatnie stacjonarne takie posiedzenie. Następne (o ile epidemia koronawirusa nie ustąpi) po raz pierwszy w historii odbędzie się zdalnie.

– Aktualna sytuacja, czyli stan epidemii na terenie kraju skłania samorządy do podejmowania działań mających zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom - zaczął w trakcie marcowych obrad radny Łukasz Chrząszcz. - Jednym z takich rozwiązań jest stworzenie warunków formalnych do tego, aby nasze sesje mogły odbywać się zdalnie. Postęp technologiczny umożliwia takie działanie, natomiast przeszkodę stanowią obowiązujące przepisy. Aby uczestnictwo w sesji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej było możliwe, konieczne są zmiany w Statucie Miasta Wodzisławia Śl. – mówił rajca. W efekcie zaproponował zmiany w dokumencie.

Radni większością głosów przyjęli propozycję radnego Chrząszcza. - Jesteśmy w sytuacji, kiedy powinniśmy podejmować odważne decyzję - mówiła część z nich. Na podstawie uchwalonych zmian w przypadku wystąpienia na terenie kraju lub miasta stanu: zagrożenia epidemicznego, epidemii, kryzysowego, wyjątkowego, nadzwyczajnego bądź innej sytuacji, która uniemożliwia lub utrudnia możliwość osobistego udziału któregoś z radnych w sesji stacjonarnej, przewodniczący rady może zwołać sesje w trybie zdalnym, umożliwiającym radnym uczestnictwo w obradach poprzez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk.

W trakcie krótkiej dyskusji głos zabrała również urzędowa radczyni prawna Adrianna Tatarczyk-Makówka. - Kontaktowałam się z nadzorem prawnym wojewody w tej sprawie. Tam poinformowano mnie, że ich zdaniem takie zmiany są niezgodne z prawem i na pewno stwierdzi się ich nieważność - mówiła. Sytuację zmieniła jednak podjęta przez sejm ustawa z 31 marca o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19. Ze zmiany przepisów wynika, że radni mogą obradować i podejmować uchwały zdalnie. Regulacja jest jednym z elementów tzw. tarczy antykryzysowej. Oznacza to, że jeżeli nawet uchwała wodzisławskiej rady zostanie przez służby wojewody unieważniona, to zdalne sesje i tak będą mogli organizować.

(juk)