Sobota, 30 maja 2020

imieniny: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława

RSS

Apel starosty Leszka Bizonia do wojewody: bez pomocy szpital nie wytrzyma

07.04.2020 13:57 | 8 komentarzy | art

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., starosta wodzisławski Leszek Bizoń, zwrócił się w imieniu władz i mieszkańców powiatu wodzisławskiego do wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu państwa na zabezpieczenie dalszego funkcjonowania Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. 

Apel starosty Leszka Bizonia do wojewody: bez pomocy szpital nie wytrzyma
Leszek Bizoń, starostwa wodzisławski
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Starosta zwrócił uwagę, że obecna sytuacja epidemiczna powoduje bezpośrednie zagrożenie dla funkcjonowania obu szpitali w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. i bez dodatkowej pomocy finansowej ze strony Państwa PPZOZ nie podoła nowym obciążeniom związanym z obecną epidemią.

Koronawirus to nie wszystko

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl., po przekształceniu Szpitala Rejonowego w Raciborzu w jednoimienny szpital zakaźny, przejął pacjentów tego szpitala i zabezpiecza dostęp do świadczeń zdrowotnych dla ogromnej liczby ludności, nie tylko z terenu powiatu wodzisławskiego, ale również z terenów powiatów ościennych.

– Walka z epidemią jest obecnie sprawą kluczową, nie należy zapominać jednak o wszystkich innych pacjentach, których zdrowie i życie należy zabezpieczyć. Apeluję więc o przekazanie środków finansowych na zapewnienie PPZOZ-owi w Wodzisławiu Śl. niezbędnego zaplecza kadrowego, sprzętowego i wyposażenia – pisze starosta.

Starosta podkreśla, że mimo tego, iż szpitale w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. nie zostały przekształcone w jednoimienne, stanowią one obecnie jeden z podstawowych elementów lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia. Nowe realia funkcjonowania w czasie epidemii, z jakimi przyszło się zmierzyć i ich konsekwencje, tj. braki sprzętowe, w wyposażeniu i środków ochrony osobistej, zwiększone zużycie środków dezynfekcyjnych, koszty dezynfekcji pomieszczeń oraz koszty dodatkowych zabezpieczeń kadrowych – przekraczają możliwości finansowe PPZOZ.

Zła sytuacja finansowa szpitali

Sytuacja finansowa placówki z powodu trwającego od wielu lat niedofinansowania systemu ochrony zdrowia jest zła. Tylko dzięki wsparciu udzielanemu ze środków budżetu powiatu, okolicznych miast, gmin i darczyńcom zakład ten jeszcze funkcjonuje. Determinacji i zaangażowaniu kierownictwa oraz personelu tej placówki zawdzięczamy, że obecnie – w czasie kryzysu – możemy zabezpieczyć opiekę zdrowotną dla wszystkich tego potrzebujących mieszkańców naszego powiatu oraz powiatów ościennych.

Bez pomocy szpitale nie wytrzymają

W piśmie możemy przeczytać również, że w sytuacji, kiedy przychody z umowy z NFZ wystarczają PPZOZ w zasadzie na pokrycie koszów wynagrodzeń pracowników, brakuje środków na zapłatę wymagalnych zobowiązań na rzecz dostawców materiałów, leków i usług – poniesienie jakichkolwiek zwiększonych wydatków lub zmniejszenie przychodów – będzie oznaczało dalsze pogorszenie sytuacji finansowej Zakładu. Obecnie wszystkie dostępne zasoby są przeznaczane na leczenie pacjentów i walkę z koronawirusem, jednak są one niewystarczające.

Starosta zapewnia, że ma pełną świadomość, iż obecnie priorytetem jest walka z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Funkcjonowanie szpitali w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim jest w tym systemie niezbędne. Będzie to możliwe tylko w przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych na jego funkcjonowanie.

11 marca Zarząd powiatu Wodzisławskiego, uwzględniając trudną sytuację finansową PPZOZ, zdecydował o umorzeniu szpitalom dwóch pożyczek na łączną kwotę 830 tys. złLudzie:

Leszek Bizoń

Leszek Bizoń

Starosta Wodzisławski