Piątek, 5 marca 2021

imieniny: Adriana, Fryderyka, Oliwii

RSS

Krzanowice. Mieszkańcy ul. Opawskiej i Kolejowej mogą przyłączać swoje domy do sieci kanalizacji sanitarnej

06.04.2020 09:16 | 0 komentarzy | mad

Mieszkańcy kolejnych dwóch ulic mogą już przyłączać swoje domy do kanalizacji. Mają na to czas do 30 września 2020 roku.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pod koniec stycznia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krzanowicach oficjalnym komunikatem poinformowało o zakończeniu pierwszego etapu kanalizacyjnych prac. W ramach zdania wykonywano podłączenie do pierwszej studni w posesji i od tej studni mieszkańcy we własnym zakresie muszą wykonać przyłącze do budynku. Wówczas komunikat dotyczył osób mieszkających przy ulicach: Młyńskiej, Ogrodowej, Sikorskiego, Morawskiej, Akacjowej, Zawadzkiego, Rynku, Krótkiej, Winnej, Tylnej, Polnej, Granicznej oraz Kwitka. Brakowało więc jeszcze konkretnego wskazania dotyczącego ulic Opawskiej i Kolejowej. Jako że są to drogi wojewódzkie, krzanowickie wodociągi musiały zwrócić się o pozwolenie na użytkowanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na odpowiedź jednak należało poczekać dłużej, niż w przypadku kanalizacji wykonanej przy drogach gminnych, a w tym przypadku pozwolenie wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

– Po wykonaniu przyłączenia na odcinku od studzienki kontrolnej do budynku, a przed jego zasypaniem, fakt ten należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krzanowicach – informuje prezes wodociągów Wojciech Błajda. Wówczas pracownicy sprawdzą przyłącze i spisany zostanie protokół odbioru, który będzie podstawą zmiany umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków. Prezes Błajda podkreśla również, że w chwili kiedy mieszkańcy wprowadzają ścieki do kanalizacji, ale nie zawierają stosownej umowy, podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 tys. złotych.

Przyłącza nie są dobrowolne, a obowiązkowe. Ostatecznym terminem dokonania tego jest 30 września 2020 roku. Wyjątkiem są jednak mieszkańcy posiadający przy swojej nieruchomości przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą określone wymagania.