Wtorek, 15 czerwca 2021

imieniny: Jolanty, Wita, Wioli

RSS

Rolnicy chcący uprawiać ziemię w Czechach muszą złożyć wniosek

02.04.2020 18:32 | 1 komentarz | mad

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu przedstawił procedury dotyczące przekraczania granicy RP przez rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne po obu stronach granicy.

Rolnicy chcący uprawiać ziemię w Czechach muszą złożyć wniosek
zdjęcie poglądowe
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

To już pewne. Rolnicy posiadające pola uprawne po obu stronach granicy będą mogli ją przekraczać. Gospodarze zostali zwolnieni z obowiązku poddawania się czternastodniowej kwarantannie (czytaj więcej: Rolnicy zwolnieni z kwarantanny. Mogą uprawiać ziemię w Czechach). W celu uzyskania zgody na przekroczenie granicy rolnicy muszą jednak złożyć, bądź przesłać wniosek do właściwego ze względu na miejsce przekroczenia granicy Komendanta Placówki Straży Granicznej.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane personalne wnioskodawcy (należy uwzględnić również osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po stronie państwa sąsiedniego);
  • datę i miejsce planowanego przekroczenia granicy wraz z uzasadnieniem (np. prace polowe w rejonie znaku granicznego nr ... );
  • adres do korespondencji (adres poczty internetowej).

Uwaga. We wniosku można wskazać określony okres czasu związany z wykonywaniem prac polowych. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą prawo do dysponowania.

– Komendant Placówki Straży Granicznej przesyła wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej w celu wydania zgody. Informacja o udzieleniu zgody na przekroczenie granicy państwowej przekazywana jest do wnioskodawcy oraz właściwego miejscowo Komendanta Placówki Straży Granicznej. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody, osoba wnioskująca każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 4 godzin, informuje właściwą miejscowo Placówkę Straży Granicznej o zamiarze przekroczenia granicy w uzgodnionym miejscu. Rekomenduje się, aby wniosek wraz z załącznikami w miarę możliwości przesyłany był do Komendanta Placówki SG za pomocą poczty elektronicznej lub fax-u – mówi major Straży Granicznej Katarzyna Walczak.

Rzeczniczka przypomina, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 566) osoby przekraczające granicę w celu wykonania prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy, zwolnione są z kwarantanny.

Wykaz danych teleadresowych właściwych miejscowo placówek SG zostały zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - czytaj TUTAJ.

źródło: Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, oprac. (d)