Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

JSW wypracowała w ubiegłym roku zysk

31.03.2020 13:00 | 0 komentarzy | ska

Przychody rzędu 8,67 mld zł i produkcja 14,8 mln ton węgla i 3,2 mln ton koksu – takimi wynikami za 2019 rok pochwalił się zarząd JSW S.A.

JSW wypracowała w ubiegłym roku zysk
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

REGION Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej osiągnęła w 2019 roku zysk netto w wysokości prawie 650 mln zł. Pomimo spowolnienia gospodarczego, z jakim zmaga się cała branża surowcowa, wyniki finansowe grupy JSW utrzymały się na stabilnym poziomie. Wyniki finansowe zarząd spółki ogłosił za pośrednictwem internetu, a nie podczas cyklicznej konferencji, z uwagi na stan epidemii.

– Niewątpliwie 2019 rok był okresem spowolnienia gospodarczego na świecie. Do spadku aktywności w handlu międzynarodowym przyczyniły się kryzys w branży motoryzacyjnej, mniejsze zapotrzebowanie na stal w Europie oraz wojna celna pomiędzy USA a Chinami. Dlatego nasze obecne działania ukierunkowane są na intensyfikację sprzedaży oraz prowadzenie działań pozwalających stopniowo zwiększać efektywność operacyjną i kosztową – podkreśla Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W 2019 roku zakłady wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JSW wyprodukowały 14,8 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. Średnia cena sprzedaży węgla metalurgicznego (koksowego) do odbiorców zewnętrznych wyniosła 634,84 zł za tonę. Natomiast średnia cena sprzedaży koksu wyniosła 1 072,79 zł za tonę.

Jest zysk, ale niższy

Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły kwotę 4,77 mld zł, natomiast przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych osiągnęły kwotę 3,55 mld zł. EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zobowiązań) Grupy Kapitałowej JSW w 2019 roku wyniosła ponad 1,94 mld zł. Z kolei przychody ze sprzedaży osiągnęły ogółem poziom 8,67 mld zł.

– Na uzyskany poziom wyników wpływ miały przede wszystkim niższe przychody ze sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych, wynikające z niższego wolumenu sprzedaży i niższych średnich cen głównych produktów Grupy. Jesteśmy także pod ciągłą presją rynku dostawców towarów i usług, co ma odzwierciedlenie w kosztach Grupy – wyjaśnia Radosław Załoziński, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych.