Niedziela, 7 marca 2021

imieniny: Pawła, Tomasza, Felicyty

RSS

Kwarantanna w praktyce. Na czym polega? Kogo dotyczy? Co z pracą i wypłatą?

18.03.2020 09:36 | 0 komentarzy | żet

Coraz więcej osób w Polsce zostaje objętych kwarantanną. Dotyczy to już 1371 mieszkańców województwa śląskiego. Są to zarówno osoby powracające z zagranicy, jak i mieszkańcy, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną. W tym artykule wyjaśniamy m.in. czym różni się kwarantanna od nadzoru epidemiologicznego, kto może zostać objęty tymi środkami, czy za czas spędzony w kwarantannie otrzymamy wynagrodzenie. Publikujemy również wzór decyzji o objęciu kwarantanną.

Kwarantanna w praktyce. Na czym polega? Kogo dotyczy? Co z pracą i wypłatą?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kogo obowiązuje kwarantanna?

Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi (lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem). Od 15 marca kwarantanna jest obowiązkowa dla wszystkich wracających z zagranicy.

Kwarantanna może zostać zastosowana w trzech sytuacjach. W pierwszym przypadku sami zgłaszamy służbom sanitarnym (sanepidowi), że mieliśmy kontakt z osobą zakażoną. Wówczas pracownik sanepidu pyta nas o datę ostatniego kontaktu z osobą zakażoną oraz czy występują u nas objawy choroby. Następnie informuje nas o terminie kwarantanny oraz konieczności pozostania w domu.

Druga sytuacja dotyczy przypadku, gdy służby sanitarne w oparciu o wywiad z osobą zakażoną sporządziły listę osób, z którymi mogła ona mieć kontakt i znajdziemy się na tej liście. Wówczas pracownik sanepidu będzie tą osobą, która nawiąże z nami kontakt i poinformuje nas o kwarantannie.

Trzecia sytuacja dotyczy osób powracających z zagranicy. Informacja o objęciu kwarantanną jest przekazywana podczas kontroli na granicy.

Decyzję o objęciu kwarantanną otrzymamy drogą mailową oraz tradycyjną (do skrzynki pocztowej). W galerii pokazujemy jak wygląda taka decyzja.

Co z domownikami?

Powyższe pytania zadaliśmy pracownikowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu. Okazuje się, że jeśli jeden z domowników miał kontakt z osobą zakażoną, ale nie wykazuje objawów zakażenia, wówczas kwarantanną objęty jest tylko ten jeden domownik.

Jednocześnie zaleca się pozostałym domownikom ograniczenie kontaktów z osobami z zewnątrz, a także osobą, która została poddana kwarantannie. Choć w praktyce może okazać się to trudne w realizacji, najlepiej aby osoba poddana kwarantannie przebywała w osobnym pomieszczeniu, a kontakt z nią miał tylko jeden domownik.

Nieco inaczej będzie w przypadku osoby, która zostanie poddana kwarantannie po powrocie z zagranicy. - Jeżeli masz bliski kontakt z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie - czytamy na rządowej stronie dotyczącej koronawirusa (www.gov.pl/web/koronawirus).

Czym jest kwarantanna?

Osoba objęta kwarantanną jest zobowiązana do przebywania przez dwa tygodnie wyłącznie w swoim mieszkaniu. Dwa tygodnie są liczone od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną lub - w przypadku osób powracających z zagranicy - daty powrotu do kraju.

Osoba objęta kwarantanną nie może przyjmować również gości - nikt nie może jej odwiedzać.

Jeśli osoba objęta kwarantanną poczuje się gorzej - zwłaszcza jeśli pojawią się objawy zakażenia koronawirusem: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem - powinna bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną (telefonicznie!) lub zgłosić się bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego/obserwacyjno.

W przypadku naszego regionu są to powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne (na końcu artykułu podajemy wykaz danych kontaktowych) oraz oddział zakaźny szpitala w Raciborzu (Racibórz ul. Gamowska 3).

Czy dostanę wynagrodzenie za okres kwarantanny?

Jeśli pracownik jest chory, czyli stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego - przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy przysługują również pracownikom, którzy zostali poddani kwarantannie lub izolacji na mocy decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

To samo dotyczy osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, które zostaną objęte kwarantanną lub osób sprawujących opiekę nad dzieckiem objętym kwarantanną.

Więcej informacji na ten temat udziela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (TUTAJ).

Dotkliwe kary za złamanie kwarantanny

Złamanie przepisów kwarantanny może nas słono kosztować. Przepisy przewidują karę do 5 tys. zł. Niezastosowanie się do przepisów kwarantanny może zostać stwierdzone np. przez funkcjonariuszy policji, którzy zostali zobowiązani do kontrolowania osób objętych kwarantanną. Jeśli w trakcie takiej kontroli policjanci nie zastaną nas w domu, może się skończyć na karze. Decyzja o jej wysokości jest ustalana indywidualnie.

Czy podczas kwarantanny jesteśmy zdani sami na siebie?

Kwarantanna może być szczególnie trudna dla osób starszych, samotnych lub niepełnosprawnych. Jednak nie są one pozostawione same sobie. Takie osoby mogą skontaktować się z miejscowym ośrodkiem pomocy społecznej, którego pracownicy, działając w imieniu gminy, są zobowiązani do udzielenia im pomocy.

- W sytuacji, kiedy osoba  starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina. Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Przebywając na kwarantannie możemy również zwrócić się po pomoc psychologa. W tym celu należy skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej w swojej gminie lub powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Czy podczas kwarantanny zostanę poddany testowi na obecność koronawirusa?

Z własnego doświadczenia wiemy, że objęcie kwarantanną nie oznacza automatycznego wykonania testu na obecność koronawirusa. Takie testy wykonuje się jednak osobom, które wykonują pracę ważną dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa, np. przedstawicielom władz, służb mundurowych, lekarzom czy pielęgniarkom. Dotyczy to również osób, które wykazują objawy zakażenia.

Czym jest nadzór epidemiologiczny?

Nadzorem epidemiologicznym obejmuje się osoby, które np. pracowały w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa. Dotyczy to więc sytuacji, gdy nie było bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby.

- Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę, kontrolować swój stan zdrowia - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Czym jest izolacja?

Izolacja dotyczy osób chorych, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie. Jeśli takie osoby znajdują się w dobrym stanie i nie zachodzi konieczność hospitalizacji, mogą one zostać objetę izolacją domową.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia takiej osoby, pacjent trafia do szpitala. Izolacja domowa siłą rzeczy kończy się, a zaczyna się izolacja szpitalna.

Wojciech Żołneczko


Wykaz telefonów do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w naszym regionie:

  • PSSE w Raciborzu (powiat raciborski) - 32 459 41 32, 604 106 359 (alarmowy)
  • PSSE w Wodzisławiu Śl. ( powiat wodzisławski oraz Jastrzębie-Zdrój) - 32 456 38 10, 32 456 38 11, 32 456 38 12, 601 499 841
  • PSSE w Rybniku (Rybnik, powiat rybnicki oraz Żory) - 32 422 40 09

(na podstawie oficjalnych informacji zaczerpniętych z rządowych stron internetowych - gov.pl, pacjent.gov.pl - oraz własnych doświadczeń)