Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

PRZYPOMINAMY: granica z Czechami częściowo zamknięta

15.03.2020 10:02 | 3 komentarze | art

W niedzielę 15 marca, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 13 marca tego roku, na wszystkich granicach Polski przywrócono kontrole graniczne. Ruch na nich został ograniczony. Większość przejść granicznych w powiecie wodzisławskim została zamknięta. Korzystać można jedynie z przejścia na autostradzie A1, zorganizowanego w punkcie kontroli Gorzyczki na wysokości Krostoszowic. Taki stan potrwa przynajmniej przez 10 dni. 

PRZYPOMINAMY: granica z Czechami częściowo zamknięta
Przejście graniczne Gołkowice-Piotrowice zostało zamknięte. Podobnie jak inne pilnowane jest przez funkcjonariuszy Policji.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na autostradowym przejściu granicznym Gorzyczki od strony Czech stoi kolejka tirów, sięgająca kilku kilometrów. Dlatego z Polski na A1 lepiej wjeżdżać na węźle Mszana, niż Gorzyce. Na razie bez przeszkód można wjechać do Czech, ale zmieni się to 16 marca, bowiem w tym dniu granicę zamykają również Czesi. 

Przejścia graniczne w Gołkowicach i Skrbeńsku z Piotrowicami zostały zamknięte. Pilnują ich funkcjonariusze Policji. Ci, z którymi rozmawialiśmy w Gołkowicach i Skrbeńsku, zostali ściągnięci z oddziałów prewencji i drogówki z Katowic. Z przejść nie mogą skorzystać ani osoby próbujące dostać się do Polski, ani do Czech. Mimo podjętej 13 marca decyzji o ograniczeniu ruchu na granicach i zamknięciu wielu przejść sporo osób jest zaskoczonych tym faktem. - Przyjeżdżają ludzie, którzy jadą do pracy. Odsyłamy ich na przejście w Gorzyczkach. Był nawet pewien czeski wędkarz - powiedział nam jeden z funkcjonariuszy pilnujących granicy w Gołkowicach. 

Wbrew pojawiającym się w sieci pogłoskom, zamknięte zostały również przejścia pieszo-rowerowe między Łaziskami a Wierzniowicami, zarówno to przy odnodze ul. Powstańców Śl., jak i to znajdujące się nieopodal węzła Gorzyce. Ich również pilnują funkcjonariusze Policji. 

Przypomnijmy, w związku z zagrożeniem epidemicznym od 15 marca zostanie ograniczony ruch na polskiej granicy. Granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Zostanie też całkowicie zawieszony ruch graniczny na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Cudzoziemcy będą wpuszczani do Polski tylko w wyjątkowych przypadkach. Wszyscy przekraczający polską granicę będą przechodzić kontrolę sanitarną. Obowiązywać będzie także 14-dniowa kwarantanna. 

Kto jest do Polski wpuszczany?

Do Polski mogą wjechać jedynie:

 • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, albo pozostają pod ich stałą opieką,
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Kto jest poddawany kontroli sanitarnej na granicy?

Kontroli sanitarnej poddawana jest każda osoba przekraczająca polską granicę. Tak jak dotychczas służby medyczne lub strażacy dokonują pomiaru temperatury. Na granicy wewnętrznej funkcjonariusze odbierają od podróżnych karty lokalizacji oraz weryfikują zawarte w nich informacje z dokumentami tożsamości. Osoby przekraczające granicę z Rosją, Ukrainą i Białorusią nie muszą  wypełniać kart lokalizacyjnych. Informacje umożliwiające szybkie dotarcie do każdego podróżnego wprowadzane są do bazy danych w trakcie kontroli granicznej i udostępniane służbom sanitarnym.

Kogo dotyczy kwarantanna?

Wszyscy przyjeżdżający do Polski zostają poddani kontroli sanitarnej i zarejestrowani. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zostają także poinformowani o obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie. Obowiązkowej kwarantannie nie muszą się poddawać:

 • osoby mieszkające w Polsce, które pracują w kraju sąsiednim i regularnie przekraczają granicę;
 • cudzoziemcy mieszkający w kraju sąsiednim, którzy pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie;
 • kierowcy wykonujący zawodowo transport towarowy.