Czwartek, 22 kwietnia 2021

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

Miejska spółka na plusie

16.03.2020 07:00 | 0 komentarzy | juk

Domaro, czyli wodzisławska spółka zarządzająca nieruchomościami komunalnymi może się pochwalić osiągniętym za zeszłe lata dodatnim wynikiem finansowym. - Nie wiadomo jednak, jak to będzie w przyszłości wyglądać - przestrzega prezes Domaro.

Miejska spółka na plusie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

WODZISŁAW ŚL. Podczas niedawnego posiedzenia komisji budżetu wodzisławskiej rady był omawiany wynik finansowy za 2018 i 2019 r. miejskiej spółki Domaro. Zarządza ona przede wszystkim nieruchomościami i budynkami gminnymi. Przypomnijmy, że powstała z przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej z końcem grudnia 2015 r.

Jak relacjonowała podczas obrad prezes Domaro Barbara Chrobok, na zeszłoroczne zadania spółka poniosła koszty zgodnie z przyznaną przez miasto rekompensatą, która wyniosła: za zadania zarządzania nieruchomościami – 4 239 844 zł netto, na zadania remontowo-inwestycyjne – 884 102 zł netto. – Łączny przychód spółki został w 2019 r. zrealizowany na poziomie 7 529 739 zł, a wstępne rozliczenie wskazuje, że spółka zakończyła rok z wynikiem dodatnim – mówiła. Dodała, że do połowy kwietnia zostanie przedstawione ostateczne rozliczenie po jego zatwierdzeniu przez radę nadzorczą oraz zgromadzenie wspólników. Z kolei 2018 r. Domaro osiągnęło wynik finansowy dodatni na poziomie 429 131 zł. Cała ta suma została przeznaczona na spłatę straty wypracowanej w latach ubiegłych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej. Obecnie strata ta wynosi 242 188 zł.

– Ogólna kondycja finansowa spółki jest bardzo dobra – oceniła Barbara Chrobok. Dodała jednak, że przyszłe lata mogą ją nadszarpnąć. Powodów takiej sytuacji prezes Domaro podała kilka. – 15 pracownikom musieliśmy podnieść wynagrodzenie związane ze wzrostem płacy minimalnej. Koszty obsługi zarządzania nieruchomościami gminy również wzrosły. Natomiast rekompensata za świadczone usługi na rok bieżący nie została podniesiona, a utrzymano ją na poziomie roku ubiegłego – tłumaczyła Barbara Chrobok. Zapewniła jednak, że będzie się starała utrzymać dodatni wynik finansowy. – Jestem dobrej myśli – podkreśliła.

Wodzisławscy radni pytali panią prezes m.in. czy wypracowany zeszłoroczny zysk zostanie przeznaczony na dalsze spłaty zobowiązań. Barbara Chrobok odpowiedziała, że decyzję w tym zakresie podejmie rada nadzorcza razem ze zgromadzeniem wspólników, jednak osobiście będzie rekomendowała takie rozwiązanie. – Gdyby tak się stało, spłacilibyśmy stratę do końca – zauważyła.

(juk)