Czwartek, 29 października 2020

imieniny: Euzebii, Wiloletty, Narcyza

RSS

Patrol

Co zrobić ze znalezionym niewybuchem?

10.03.2020 06:23 | 1 komentarz | acz

Na granat moździerzowy natknął się w lesie mieszkaniec Żor, który wybrał się tam w sobotę, rano na spacer. Niewybuch o kalibrze 82 mm znalazł na terenie kompleksu położonego niedaleko ulicy Leśnej. Niedawno podobne znalezisko zostało ujawnione w Rogoźnej, gdzie podczas prac ziemnych przypadkiem robotnicy zauważyli ich kilka.

Co zrobić ze znalezionym niewybuchem?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

"Pamiątki" z okresu II wojny światowej nie pierwszy raz są przyczyną policyjnych interwencji, w Żorach bowiem dość często podczas prac ziemnych odnajduje się takie pozostałości, co zawsze skutkuje przerwaniem robót do czasu przybycia saperów. Tym razem jednak granat moździerzowy znalazł w lesie przypadkowy mężczyzna, który wybrał się w sobotę, rano na spacer. Gdy informację przekazał na numer alarmowy, oficer dyżurny skierował na miejsce patrol, a także policjanta z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Po potwierdzeniu, że jest granat moździerzowy ten wyznaczył strefę bezpieczeństwa, powiadomił jednostkę wojskową w Gliwicach, a do czasu przyjazdu saperów polecił patrolowi czuwać nad tym, aby nikt jej nie przekroczył.Podobnie, 3 tygodnie temu, w dzielnicy Rogoźna policjanci zabezpieczali miejsce ujawnienia kilku granatów moździerzowych. Te z kolei wykopano podczas przebudowy instalacji.


Jak zachować się w sytuacji, gdy przypadkiem natkniemy się na przedmiot przypominający "pamiątkę" po II wojnie światowej? Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy powiadomić 
- POLICJĘ – tel. 997
- STRAŻ POŻARNĄ – tel. 998
- WOJEWÓDZKIE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO) – tel. 112

Osoby przekazujące zgłoszenie/zawiadomienie powinny podać dyżurnemu:
- opis przedmiotu (długość, średnica);
- dokładne miejsce i data wykrycia;
- dane osoby, która wykryła niewybuch i może wskazać dokładne miejsce jego położenia.

Również należy powiadomić policję o każdym wypadku powstałym wskutek działania tych przedmiotów. Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, które stanowią szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi. Pilne zgłoszenia będą realizowane natychmiast, to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin, pozostałe realizuje się nie później niż w ciągu 72 godzin. Po zgłoszeniu należy w miarę możliwości zabezpieczyć teren przed dostępem dzieci i innych osób.

Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę policji:

  1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu.
  2. Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lu niewybuchu.
  3. Powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.
  4. W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.
  5. W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.
  6. Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).